Printati aceasta pagina

Specializarea Comunicare și Media Emergente/Communication and Emerging Media

Odată cu dezvoltarea pieței dispozitivelor mobile, proliferarea diverselor formate media și creșterea interconectării și a accesului la informație, a apărut și cererea pentru specialiști care să comunice strategic, eficient, sigur, corect în aceste noi media. În acest context, Facultatea de Comunicare și Relații Publice a lansat în anul universitar 2019-2020 o nouă specializare, studii universitare de licență, învățământ cu frecvență: Comunicare și Media Emergente (cu predare în limba engleză)/Communication and Emerging Media.

Planul de învățământ reflectă tendințele din programele de studii similare oferite de universități din Statele Unite ale Americii, din Europa și din țară.

Studenții care optează pentru această specializare studiază următoarele discipline:

Anul I:

 • Teoria comunicării/ Communication theory 
 • Introducere în relatii publice/ Introduction to Public Relations 
 • E-business și marketing digital/ E-business and digital marketing 
 • Redactare academică/ Academic writing 
 • Gândire critică/Critical thinking 
 • Comunicare publică și media emergente/ Public communication and emerging media 
 • Istoria comunicării/ History of communication 
 • Tehnica discursului public/ Public speaking 
 • Producție de conținut digital/Digital Content Production 
 • Publicitate/ Advertising 
 • Psihosociologia comunicării/ Social psychology of communication
 • Organizare de evenimente/ Events management

Anul II:

 • Mass media şi societatea. Media emergente/ Mass media and society. Emerging media 
 • Social media listening 
 • Metode de cercetare în ştiinţele comunicării/ Research methods in communication sciences 
 • Tehnologii pentru media digitale. Digital design/ Digital media technologies. Digital design 
 • Practică în cercetare/Internship in research
 • Practică profesională/Professional internship
 • Comportamentul consumatorului în context digital/ Consumer behavior in the digital context 
 • Branding prin social media/ Branding through social media 
 • Digital writing 
 • Management de proiect/ Project management 
 • Etica în comunicare. Digital literacy/ Ethics in communication. Digital literacy 
 • Social media și participare civică/ Social media and civic participation 
 • Educație fizică/Physical education

Anul III:

Noi tehnologii în comunicare și media/ New technologies in communication and media

 • Comunicare vizuală/ Visual communication
 • Comunicarea de criză/ Crisis communication 
 • Relaţii publice în media digitale/ Public relations in digital media
 •  Producţie şi editare multimedia/ Multimedia production and editing 
 •  Metode și tehnici de elaborare a lucrării de absolvire/ Thesis Writing Tutorial 
 • Broadcasting
 • Comunicare strategică/ Strategic communication 
 • Practică/Internship 
 • ChatGPT Prompting 
 • Sondarea opiniei publice/ Public opinion polling

Practica de specialitate

Planul de învățământ cuprinde discipline cu pronunțat caracter aplicativ (de pildă: Tehnologii pentru media digitale, Comunicare pe dispozitive mobile, Producţie şi editare multimedia). Aceste cursuri se vor desfășura în laboratoarele Facultății de Comunicare și Relații Publice (Laboratorul de informatică, Laboratorul multimedia), dotate cu aparatură audio-video lineară şi digitală de ultimă generaţie.

Facultatea de Comunicare și Relații Publice dezvoltă în mod constant parteneriate cu instituții publice și companii importante din diverse domenii profesionale, ceea ce oferă studenților posibilitatea de a participa la stagii de practică profesională relevante.

În anul 2017, Școala Națională de Studii Politice și Administrative a încheiat un parteneriat cu International Advertising Association (IAA), România, care are ca principal obiectiv creșterea gradului de angajabilitate a studenților noștri. În cadrul acestui parteneriat, peste 100 de studenți de la facultatea noastră au beneficiat de mentorat din partea unora dintre cei mai importanți specialiști în comunicare. Companiile membre IAA oferă programe de internship studenților și încurajează practicienii să participe la cursuri în calitate de lectori invitați. 

Plan învăţământ - click aici.

Fișele de disciplină în limba română - click aici.

Fișele de disciplină în limba engleză - click aici.

Perspective profesionale

Absolvenții specializării Comunicare și Media Emergente (cu predare în limba engleză) vor fi capabili să: planifice, dezvolte, implementeze și evalueze strategii de comunicare digitală pentru companii și organizații. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google, LinkedIn sunt doar câteva din elementele ce definesc ADN-ul unui absolvent al noii specializări. Ne aliniem cu cerințele pieței și pregătim absolvenți în pas cu tehnologia. Viitorul e al comunicării și vă așteptăm să-l construim împreună alături de profesori dedicați, pasionați de noile tehnologii și de impactul lor în comunicare.

Concret, absolvenții vor putea să: desfășoare activități de relații publice, să dezvolte strategii de comunicare digitală, să elaboreze strategii de relații publice, să ofere consiliere în ceea ce privește imaginea publică, să ofere consiliere în ceea ce privește relațiile publice, să stabilească relații cu media, să administreze procesul de planificare strategică a mărcii, să aplice strategii de marketing aferente platformelor de comunicare socială, să coordoneze campanii publicitare, să efectueze cercetare de piață, să elaboreze campanii de marketing, să elaboreze planul de comunicare online al mărcii, să implementeze strategii de e-business și promovare online, să planifice activitatea de marketing, să realizeze analiza mărcii, să realizeze analiza nevoilor consumatorilor etc.

Absolvenţii specializării Comunicare și Media Emergente (cu predare în limba engleză) pot deveni:

 • Specialiști în marketing digital, specialiști în Social Media, experți în performance media, consultanți în PR online;
 • Specialiști în comunicare și relaţii publice, consultanţi în PR comercial, instituţional, politic, cultural, sportiv, internaţional;
 • Brand manageri și directori de produs, consultanţi de marketing și comunicare electorală, specialiști și consultanţi în resurse umane și traineri.

Diploma obţinută după promovarea examenului de licenţă este diplomă de stat, recunoscută oficial.

Admiterea

Detalii privind admiterea în sesiunea iulie - septembrie 2024, aici.