Printati aceasta pagina

Masterat Managementul Proiectelor (EN)

Consultaţi pagina de admitere: Masterat în Managementul Proiectelor.

Masteratul în Managementul proiectelor se adresează:
• celor care doresc să se specializeze în managementul proiectelor cu finanțare publică și/sau privată (viitori manageri de proiect, membri ai echipei de proiect, membri ai biroului de proiecte – PM Office sau ai grupului de experți în proiecte, consultanți, formatori);
• celor care doresc să se specializeze în pregătirea și implementarea proiectelor cu finanțare europeană (funcționari din administrația publică, consultanți, angajați ai companiilor publice sau private interesate de atragerea fondurilor nerambursabile europene);
• celor care au experiență în management de proiect și caută oportunități de profesionalizare în domeniu, prin alinierea la bunele practici internaționale și/sau certificarea ca manageri de proiect profesioniști (conform standardului internațional al PMI – Project Management Body of Knowledge PMBok).

Posibilitățile de angajare pe piata muncii dupa absolvirea masteratului:

Ca urmare a conştientizării faptului că proiectele în sine reprezintă o sursă de competitivitate, managementul proiectelor devine o strategie organizaţională din ce în ce mai agreată de organizaţii – publice, private, mari sau mici. 
În acest context favorabil, absolvenții masteratului se pot angaja ca manageri de proiect sau directori de proiect în diferite organizații și în diferite domenii – atât în sectorul profit, cât și în cel non-profit. 
Absolvenții noștri coordonează proiecte în diferite domenii: construcții, IT, financiar-bancar, producție, retail, dezvoltarea resurselor umane, socio-cultural etc. 
O altă posibilitate de angajare este în sectorul public, mai exact în unitățile care gestionează proiecte și programe finanțate de Uniunea Europeană (autorități de management, organisme intermediare, unități pentru implementarea proiectelor din administrația centrală și locală). Cele mai compatibile ocupații (conform COR) sunt: manager proiect, manager îmbunătăţire procese, director de program, manager general, manager, şef proiect bancă, manager proiect informatic, manager al sistemului de management al riscului.

Profilul masteratului

Masteratul în Management de proiect are o pronunțată componentă aplicativă, fiind un program universitar esențialmente profesional. Se pune un mare accent pe însușirea tehnicilor și instrumentelor specifice de inițiere, planificare, monitorizare, control și încheiere a proiectelor. Fiind un masterat acreditat de PMI GAC, atât programa de învățământ, cât și modul de predare respectă Project Management Body of Knowledge, considerat cel mai utilizat și apreciat standard de management de proiect pe plan internațional. 
Profesorii masteratului sunt deopotrivă teoreticieni și practicieni în domeniul proiectelor și al managementului, ceea ce constituie un element de valoare adăugată, masteranzii fiind expuși unui evantai de lecții învățate și bune practici, pe care le pot transpune în propriile proiecte. 

Disciplinele studiate:

Entrepreneurship and Innovation (c.d.a. Prof. univ. dr. Radu Mușetescu, c.d.a. drd. Lavinia Iancu)

Project Management I (Conf. univ. dr. Loredana Vladu), MBA, PMP; Conf. univ. dr. Flavia Durach)

Design and Implementation of EU-funded Projects (Prof. univ. dr. Alina Bârgăoanu, cda dr. Radu Răileanu)

Project Management II (Conf. Univ. dr. Loredana Vladu), MBA, PMP; Conf. univ. dr. Flavia Durach)

Leadership & Project Team Management (Conf. univ. dr. Loredana Vladu)

Projects Evaluation and Audit (c.d.a. Lect. univ. dr. Sergiu Stan)

Strategic Management (c.d.a. Cristina Racoceanu)

Project Management Software (c.d.a. Conf. univ. dr. Bogdan Abaza)

Agile Project Management (c.d.a. Adina Grigoroiu)

Risk management (c.d.a. Lect. univ. dr. Sergiu Octavian Stan)

Monitoring and Performance Indicators (c.d.a. Irina Lonean)

Presentation Skills for Project Managers (lector univ. dr. Simona Bonghez, Conf. univ. dr. Loredana Vladu)

Design and Implementation of Research Projects (c.d.a. Prof. univ. dr. Adrian Curaj)

Research methods and techniques (Conf. univ. dr. Loredana Ivan, Prof. univ. dr. Nicoleta Corbu)

Field assignment  (c.d.a. drd. Adina Ionescu)

Methods and techniques for preparing the final paper (c.d.a. drd. Iulia Călin)

Proiectele masteratului:

Cadrele didactice și studenții Masteratului de Managementul Proiectelor au inițiat numeroase colaborări cu organizații autohtone care promovează profesionalizarea managementului de proiect în România. 
Masteratul de Managementul Proiectelor din cadrul SNSPA-FCRP are o colaborare foarte eficientă cu asociaţia profesională de management de proiect Project Management Institute Romania Chapter (PMI RO ). Rezultatele colaborării s-au concretizat în organizarea a numeroase evenimente pe tema managementului de proiect. Cel mai recent eveniment – Gates Open for Project Management - GO PM! – are în centru absolvenții masteratului și transferul de cunoștințe către generațiile următoare.

Profesorii Masteratului în Managementul proiectelor au o implicare fructuoasă în cercetarea dedicată managementului de proiect. Prezentăm, pe scurt, o mică parte din aceste proiecte:
1. Percepţia privind relevanţa socială a managementului de proiect. Studiu comparativ între nivelul de maturitate al managementului de proiect în învăţământul superior românesc şi cel european (director de grant: prof. dr. Alina Bârgăoanu). Cercetarea pornește de la premisa că există o corelație între gradul de maturitate a societății românești în ceea ce privește managementul de proiect și rezultatele obținute în managementul fondurilor europene. Premisa a fost testată și verificată în spațiul european (Gareis, 2005), inspirând politici de anvergură în ceea ce privește orientarea pe proiecte a diferitelor state europene (ex. “Programme I Austria – The Austrian Project Management Initiative”, “Project Sweden Initiative”, “Global Project Business Iniative – Great Britain"). 
2. Globalizare si educație. Universitatea orientată pe proiecte - noul model de universitate pentru secolul XXI (director de grant: prof. dr. Paul Dobrescu). Acest proiect introduce, pentru prima dată, conceptul de ”universitate orientată pe proiecte” și se bazează pe premisa că există o corelație între orientarea pe proiecte a unei universități și capacitatea acesteia de a inova. Cercetarea este realizată la nivel național și oferă un diagnostic referitor la capacitatea universităților românești de a face față globalizării și integrării europene. 
3. Proiectul Jean Monnet ”Communicating Europe: Policies and Strategies for Increasing EU’s Visibility among Member States”, finanțat de Comisia Europeană – acesta este primul modul european dedicat politicii de comunicare a Uniunii Europene. Obiectivul proiectului este de a contribui la profesionalizarea comunicării pe teme europene – în special, pe teme legate de gestionarea proiectelor europene. 
4. Reţeaua europeană de cercetare PMUni. Iniţiativă a departamentului de management de proiect PROJEKTMANAGEMENT GROUP (din cadrul Universităţii de Economie şi Administrarea Afacerilor din Viena – Austria), PMUni (Project Management in Universities) este o „reţea” academică al cărei obiectiv este promovarea managementului de proiect la nivel european (în special, prin iniţierea unor proiecte de cercetare în management de proiect gestionate în cooperare cu mai multe instituţii academice). De la înfiinţare şi până în prezent, 14 universităţi din Austria, Danemarca, Franţa, Ungaria, Norvegia şi Slovacia au devenit parte din această structură academică de cooperare. 
5. Participarea la programul internaţional de cercetare Project Orientation International. Programul a fost iniţiat de departamentului de management de proiect PROJEKTMANAGEMENT GROUP (din cadrul Universităţii de Economie şi Administrarea Afacerilor din Viena – Austria) şi a urmărit cercetarea nivelului de maturitate al managementului de proiect în următoarele ţări: Africa de Sud, Austria, Finlanda, Germania, Lituania, Norvegia, România (participanţi la cercetare: Roland Gareis, Alina Bârgăoanu, Loredana Vladu, studenţi ai masteratului de Managementul proiectelor). 
6. Participarea în proiectul global de cercetare al asociaţiei Project Management Institute - Unified Project Management Lexicon (studenţi masteranzi). Unified Project Management Lexicon reprezintă o iniţiativă a Project Management Institute care vizează crearea unei terminologii unitare pentru domeniul managementului de proiect; premisa este că un vocabular comun reprezintă unul dintre primii paşi către profesionalizarea managementului de proiect. Studenţii masteratului s-au implicat în acest proiect de cercetarea prin furnizarea unor date primare, rezultate din chestionarea a numeroşi manageri din proiect din mediul public şi din mediul privat.

Ce spun absolvenții:

”Masteratul de Managementul proiectelor din cadrul Facultății de Comunicare și Relații Publice SNSPA a reprezentat pentru mine o provocare și totodată o experiență care mi-a marcat fundamental cariera. A fost locul în care am descoperit pentru prima data ce inseamnă cu adevarat ”managementul proiectelor” și am ales acest domeniu ca parcurs profesional și, mai mult decât atât, ca pasiune. Am avut parte nu doar de profesori și asistenți de înaltă ținută academică, ci de profesioniști cu vastă experiență în domeniu care ne-au împărtășit nu doar cunoștințe ci ne-au transmis dorința pentru lucrul bine făcut și pentru excelență. Nu în ultimul rând, a fost locul în care am legat prietenii, cu oameni minunați, colegii mei, legături care s-au dovedit a fi punți peste timp și ancore profesionale.”
(Maria Timofte, PMP - Head of Contract Management Department - International Consulting Expertise ICE)

”Dacă aș fi acum în situația de a da din nou la masterat, un lucru este cert: aș alege tot Masteratul de Managementul Proiectelor. Au fost doi ani incredibili, plini de proiecte și lucru în echipă, în care aspectele teoretice au fost dublate de experiența practică. Am apreciat enorm multitudinea de oportunități oferite de a participa la evenimente dedicate, posibilitatea de a ne implica în proiecte de cercetare la nivel de facultate pentru a căștiga experiență, spiritul deschis al profesorilor și, mai ales faptul că, având experiență practică semnificativă în domeniu, ne-au oferit în cadrul cursurilor și seminariilor exemple și studii de caz reale. Nu am simțit în niciun moment că ceea ce ni se explica la cursuri ar fi invechit sau „rupt” de realitatea din piață, ceea ce ne-a permis să ieșim de pe băncile masteratului având o imagine destul de clară a ceea ce se intamplă în mediul de afaceri. Nu mi-aș putea imagina un start mai bun pentru a activa ca manager de proiect. Este un masterat extrem de practic, care îți oferă atât cunoștințele, cât și exercițiul aplicării instrumentelor de management al proiectelor și experiența lucrului în echipă.” (Adina Grigoroiu, CAPM – Consultant Colors in Projects)

”Participarea la cursurile masteratului de management al proiectelor a fost o experiență extraordinară pentru mine, în primul rand din punct de vedere profesional cât și personal. Am acumulat un bagaj foarte mare de cunoștințe de specialitate, pe care acum le aplic în cadrul job-ului, am cunoscut profesioniști în domeniu și mi-am facut prieteni noi. Absolvirea acestui program mi-a facilitat obținerea unui nou job in cadrul companiei în care lucrez. Recomand cu căldura aceste cursuri: metodele de predare sunt moderne, iar informațiile prezentate sunt extrem de actuale și utile.” 
(Bianca-Simina Robescu – PMO Project Manager - Financial Account Management – HP)

”Pentru mine, faptul că am decis să urmez programul de masterat în managementul proiectelor din cadrul SNSPA reprezintă un motiv de mândrie, întrucât această alegere s-a dovedit a fi una foarte bună atât din perspectiva experienței în sine, cât și datorită corpului profesoral orientat spre un val mai actual de învățământ cu influențe de training. Recomand acest program masteral atât celor inițiați, care vor să aprofundeze, cât și celor care încă nu știu cu ce se mănâncă această profesie și vor să înțeleagă pașii de început." (Raul Stadler, PMP - PMO Manager Garanti Bank Romania)

Mai multe informații cu privire la acest masterat se pot obține de la coordonatorul masteratului, conf. univ.  dr. Loredana Vladu, [email protected].