Printati aceasta pagina

Masterate cu frecvență redusă în limba română (IFR)

 

În sesiunea iulie - septembrie 2023, admiterea la studii universitare de masterat, cursuri cu frecvență redusă (IFR), se va realiza prin platforma admitere.snspa.ro.

Informații complete despre procesul de admitere se găsesc aici

Nota la concursul de admitere va rezulta din media ponderată dintre nota obţinută la scrisoarea de motivaţie (70%) şi media examenului de licenţă (30%). Pentru îndrumări privind scrisoarea de motivație, consultați paginile corespunzătoare fiecărui masterat.

Baremul pentru scrisoarea de motivație, aici.

Orice tentativă de plagiat se sancţionează cu eliminarea candidatului respectiv din procesul de admitere! 

Ocuparea locurilor se face strict în ordinea descrescătoare a mediei de concurs, în corelaţie cu opțiunile candidatului, în limita locurilor prezentate în oferta educațională pentru anul universitar 2023-2024.

Documente necesare pentru înscriereala studii universitare de masterat

 • certificatul de naștere (document scanat sau fotografie a documentului);
 • certificatul de căsătorie sau certificat de schimbare a numelui (document scanat sau fotografie a documentului);
 • carte (buletin) de identitate (document scanat sau fotografie a documentului);
 • diploma de licență sau echivalent (atestatul de echivalare a diplomei de licență) (document scanat sau fotografie a documentului);
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, pe care se menţionează „clinic sănătos pentru înscrierea la facultate”.

Calendarul admiterii online la Facultatea de Comunicare și Relații Publice, studii universitare de masterat 

 • 10 - 21 iulie 2023: înscrierea candidaților, online*
 • 22 - 24 iulie 2023: evaluarea probelor de concurs
 • 25 iulie 2023: afişarea rezultatelor
 • 26 iulie 2023: depunerea contestațiilor
 • 27 iulie 2023: afișarea rezultatelor contestațiilor
 • 26 - 28 iulie 2023: înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi

 *Notă: Platforma se deschide pe 10 iulie, la ora 9.00, și se închide pe 21 iulie, la ora 14.00.

Numărul locurilor alocate fiecărei specializări pentru anul academic 2023-2024 este afișat pe site-ul Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice aici.

Valoarea actualizată a taxelor pentru studii universitare de masterat este aici.

  

 

Mergeți la: Masterate cu frecvență (IF) | Masterate cu predare în limba engleză