Printati aceasta pagina

Masterate cu frecvență redusă în limba română (IFR)

 

În sesiunea iulie - septembrie 2024, admiterea la studii universitare de masterat, cursuri cu frecvență redusă (IFR), se va realiza prin platforma admitere.snspa.ro.

Informații complete despre procesul de admitere se găsesc aici

Nota la concursul de admitere va rezulta din media ponderată dintre nota obţinută la scrisoarea de motivaţie (70%) şi media examenului de licenţă (30%). Pentru îndrumări privind scrisoarea de motivație, consultați paginile corespunzătoare fiecărui masterat.

Baremul pentru scrisoarea de motivație, aici.

Orice tentativă de plagiat se sancţionează cu eliminarea candidatului respectiv din procesul de admitere! 

Ocuparea locurilor se face strict în ordinea descrescătoare a mediei de concurs, în corelaţie cu opțiunile candidatului, în limita locurilor prezentate în oferta educațională pentru anul universitar 2024-2025.

Documente necesare pentru înscriereala studii universitare de masterat

 • certificatul de naștere (document scanat sau fotografie a documentului);
 • certificatul de căsătorie sau certificat de schimbare a numelui (document scanat sau fotografie a documentului);
 • carte (buletin) de identitate (document scanat sau fotografie a documentului);
 • diploma de licență sau echivalent (atestatul de echivalare a diplomei de licență) (document scanat sau fotografie a documentului);
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, pe care se menţionează „clinic sănătos pentru înscrierea la facultate”.

Calendarul admiterii online la Facultatea de Comunicare și Relații Publice, studii universitare de masterat

 • 8-23 iulie 2024: Înscrieri online
 • 24-26 iulie 2024: Evaluarea probelor de concurs
 • 29 iulie 2024: Afişarea rezultatelor
 • 30 iulie 2024: Depunerea contestațiilor
 • 31 iulie 2024: Afișarea rezultatelor contestațiilor
 • 30-31 iulie 2024: Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi
 • 1-2 august 2024: Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi din listele de așteptare

 

*Notă: Platforma se deschide pe 8 iulie, la ora 9.00, și se închide pe 23 iulie, la ora 14.00.

Numărul locurilor alocate fiecărei specializări pentru anul academic 2024-2025 este afișat pe site-ul Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice aici.

Valoarea actualizată a taxelor pentru studii universitare de masterat va fi comunicată în curând.

  

 

Mergeți la: Masterate cu frecvență (IF) | Masterate cu predare în limba engleză