Printati aceasta pagina

Masterat Social Media și Marketing Online

Consultaţi descrierea programului de Masterat în Social Media și Marketing Online.

Admiterea 2024

În sesiunea iulie - septembrie 2024 admiterea la studii universitare în cadrul SNSPA, cursuri cu frecvență (ZI) și cursuri cu frecvență redusă (IFR), se va realiza prin platforma admitere.snspa.ro. Detalii despre procesul de admitere, aici.

Proba de examinare pentru Masteratul în Social Media și Marketing Online constă într-o prezentare în format PowerPoint, fără susținerea unui interviu

Prezentarea în format PowerPoint va aborda una dintre temele indicate (Teme pentru prezentare) şi va respecta următoarele cerinţe:

1.    Structură generală:

<Slide de gardă> MASTERAT <titlu masterat> <Numele candidatei/ului> <Titlul prezentării>

<Slide 1> Cuprins/Agenda

<Slide 2> Introducere și motivația alegerii temei

<Slide-uri 3-8> Secțiune teoretică (definirea conceptelor, categorisiri, menționarea principalelor teorii și modele utilizate, cu referințe)

<Slide-uri 9–14> Secțiune aplicativă (prezentarea unor studii de caz, cercetări, exemple personale, date empirice etc.)

<Slide final> Bibliografie

2.    Formatare: Times New Roman, mărime 18, distanţare (line spacing) 1, diacritice.

3.    Dimensiuni: minimum 10 - maximum 15 slide-uri.

4.    Bibliografia: pentru realizarea acestei prezentări, se vor folosi minimum 3 surse  bibliografice (cărţi, articole, site-uri etc.). 

Încurajăm exprimările sincere și reflectarea, într-un registru autentic, a experiențelor personale și profesionale.

Atenție!

Orice tentativă de plagiat se sancţionează cu eliminarea candidatului respectiv din procesul de admitere! 

Nou! Baremul pentru prezentarea în format PowerPoint, aici.

Teme pentru prezentare

1. Metode de construire şi promovare a unui brand prin intermediul social media (strategii de marketing online, atragerea şi fidelizarea clienţilor în mediul online, comportamentul utilizatorilor, instrumente digitale folosite în promovare).

2. Strategii de poziţionare şi diferenţiere în mediul online (caracteristicile şi segmentarea publicurilor, inovaţia în campaniile de comunicare online, stimularea angajării publicurilor în mediul online, vizibilitatea brandului în mediul online).  

3. Canalele de comunicare online (construirea mesajelor în mediul online, gestionarea comunicării operaţionale în mediul online, conceperea textelor pentru social media).

4. Crize de comunicare în mediul online (specificul crizelor de comunicare în mediul online, metode de gestionare a crizelor în social media, monitorizarea online a crizelor, evaluarea efectelor crizelor în mediul online).

5. Construirea imaginii și a reputaţiei unei organizaţii în mediul online (evoluţia imaginii şi reputaţiei în era digitală, analiza imaginii şi reputaţiei, elementele strategiei de managementul reputaţiei în mediul online).

Temele sunt orientative. În cazul temelor care au prevăzute și subteme, candidații pot trata una sau mai multe subteme relaționate, la alegere.

Bibliografie orientativă

Cismaru, D.M. (2015). Managementul reputației în mediul online. Bucureşti: Tritonic.

Cmeciu, C. (2013). Tendinţe actuale în campaniile de relaţii publice. Iași: Polirom.

Fischer-Buttinger, C. & Vallaster, C. (2011). Noul branding – cum să construieşti capitalul unei mărci. Iaşi: Polirom.

Kotler, P., Maesincee, S. & Jain, D. (2009). Marketingul în era digitală. Bucureşti: Meteor Press.

Pringle, H. & Field, P. (2011). Strategii pentru brandingul de succes. Notorietatea şi longevitatea unei mărci. Iaşi: Polirom.

Persoană de contact:

Prof. univ. dr. Diana-Maria Cismaru, [email protected]