Printati aceasta pagina

Masterat Publicitate

Consultaţi descrierea programului de Masterat în Publicitate.

Admiterea 2024

În sesiunea iulie - septembrie 2024 admiterea la studii universitare în cadrul SNSPA, cursuri cu frecvență (ZI) și cursuri cu frecvență redusă (IFR), se va realiza prin platforma admitere.snspa.ro. Detalii despre procesul de admitere, aici.

Proba de examinare pentru Masteratul în Publicitate constă într-o prezentare în format PowerPoint, fără susținerea unui interviu

Prezentarea în format PowerPoint va aborda una dintre temele indicate (Teme pentru prezentare) şi va respecta următoarele cerinţe:

1.    Structură generală:

<Slide de gardă> MASTERAT <titlu masterat> <Numele candidatei/ului> <Titlul prezentării>

<Slide 1> Cuprins/Agenda

<Slide 2> Introducere și motivația alegerii temei

<Slide-uri 3-8> Secțiune teoretică (definirea conceptelor, categorisiri, menționarea principalelor teorii și modele utilizate, cu referințe)

<Slide-uri 9–14> Secțiune aplicativă (prezentarea unor studii de caz, cercetări, exemple personale, date empirice etc.)

<Slide final> Bibliografie

2.    Formatare: Times New Roman, mărime 18, distanţare (line spacing) 1, diacritice.

3.    Dimensiuni: minimum 10 - maximum 15 slide-uri.

4.    Bibliografia: pentru realizarea acestei prezentări, se vor folosi minimum 3 surse  bibliografice (cărţi, articole, site-uri etc.). 

Încurajăm exprimările sincere și reflectarea, într-un registru autentic, a experiențelor personale și profesionale.

Atenție!

Orice tentativă de plagiat se sancţionează cu eliminarea candidatului respectiv din procesul de admitere! 

Nou! Baremul pentru prezentarea în format PowerPoint, aici.

Teme pentru prezentare

1. Tehnici creative utilizate în diferitele componente ale reclamei;

2. Apelul la elemente mitice/ sociale/ umor/ stimuli senzoriali/ celebrități/ stereotipuri în reclame;

3. Caracteristici ale comportamentului de consum al consumatorului român (pentru o anumită categorie de public-țintă și/ sau pentru o anumită categorie de produse/ servicii);

4. Tendințe în publicitatea online;

5. Schițarea unei campanii de publicitate pentru un brand care există în prezent pe piața autohtonă.

Temele sunt orientative. În cazul temelor care au prevăzute și subteme, candidații pot trata una sau mai multe subteme relaționate, la alegere.

Bibliografie orientativă

Balaban, D.C. (2009). Publicitatea. De la planificarea strategică la implementarea media. Iaşi: Polirom.

Bartel Sheehan,  K. (2014). Controversies in Contemporary Advertising. Thousand Oaks: Sage Publications.

Bernbach, W., Burnett, L., Gribbin, G., Ogilvy, D., Reeves, R. & Higgins, D. (2013). Cum se scrie în publicitate. București: Humanitas.

Chelcea, S. (2016). Psihosociologie aplicată: Publicitatea. Iași: Polirom.

Ogilvy, D. (2009). Confesiunile unui om de publicitate. București: Humanitas.

Tapscott, D. (2011). Crescuți digital. Generația Net îți schimbă lumea. București: Publica.

Persoana de contact

Conf. univ. dr. Cristina Leovaridis, [email protected]