Printati aceasta pagina

Ramona - Diana Leon

 


Lector universitar doctor

ramona.leon@facultateademanagement.ro    

 

Descărcați CV [.pdf]

 

______________________________________________________________________________________________________ 

Ramona – Diana Leon este doctor în management şi, în ultimii cinci ani, și-a concentrat atenția atât asupra activității de cercetare, cât și a celei de consultanță. În ceea ce privește activitatea de cercetare a publicat studii, articole, cărți și capitole în cărți în domeniile: managementul cunoştinţelor, managementul strategic, managementul calității, managementul resurselor umane, capital intelectual şi inteligență emoţională. În ceea ce privește activitatea de consultanță, aceasta s-a desfășurat atât la nivelul întreprinderilor mici și mijlocii, cât și a celor mari, din România, Spania și Marea Britanie. Problemele abordate au fost din sfera managementului resurselor umane, managementului cunoștințelor și a managementului strategic.

______________________________________________________________________________________________________ 

Cursuri

  • Management Strategic