Printati aceasta pagina

Înscriere și admitere

La programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă se pot înscrie absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă acesteia, indiferent de anul în care au obţinut diploma respectivă.

La programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă se pot înscrie absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă acesteia, indiferent de anul în care au obţinut diploma respectivă.

Perioada înscrierilor este : 8 ianuarie - 20 aprilie 2018 

Dosarul candidatului va cuprinde:

  • Fişa de înscriere la concursul de admitere
  • Diploma de licenţă (sau echivalentă)
  • Certificatul de naştere
  • Buletinul / Cartea de identitate
  • Certificatul de căsătorie sau certificatul de schimbare a numelui (după caz)
  • Scrisoarea de motivaţie (350 de cuvinte)
  • Curriculum vitae
  • 4 fotografii color ¾
  • un dosar plic

Înscrierea candidaţilor

Fişa de înscriere la concursul de admitere se completează online accesând site-ul www.comunicare.ro,  butonul Admitere postuniversitar, începând cu data de 8 ianuarie 2018 până la data de 20 aprilie 2018 inclusiv.

Fişa de înscriere, dovada plăţii taxei de studii, Diploma de licenţă (sau echivalentă), Certificatul de naştere, Buletinul / Cartea de identitate, Certificatul de căsătorie sau certificatul de schimbare a numelui (după caz), Scrisoarea de motivaţie (350 de cuvinte) şi CV-ul semnat şi datat vor fi trimise în format pdf la adresa de e-mail postuniversitar@comunicare.ro până la data de 20 aprilie 2018.

Ulterior trimiterii lor pe e-mail, documentele vor fi aduse și în format fizic, după cum urmează:

Varianta 1

În perioada 8 ianuarie – 20 aprilie 2018, candidaţii vor prezenta la Secretariatul Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice, Sala 504, de luni până vineri, între orele 11-13, dosarul cu următoarele documente în original şi în copie: Diploma de licenţă/echivalentă, Certificatul de naştere, Buletinul / Cartea de identitate, Certificatul de căsătorie sau certificatul de schimbare a numelui (după caz) şi dovada plăţii taxei de studii. Documentele în original se înapoiază candidatului. De asemenea, cursanţii vor prezenta la secretariat Fişa de înscriere tipărită, completată şi semnată, pecum şi Contractul de studii tipărit pe ambele feţe, completat şi semnat.

Varianta 2

Candidaţii vor prezenta la 21 aprilie 2018, la Secretariatul Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice, Sala 504, între orele 9 şi 10, dosarul cu următoarele documente în original şi în copie: Diploma de licenţă/echivalentă, Certificatul de naştere, Buletinul / Cartea de identitate, Certificatul de căsătorie sau certificatul de schimbare a numelui (după caz) şi dovada plăţii taxei de studii. Documentele în original se înapoiază candidatului. De asemenea, cursanţii vor prezenta la secretariat Fişa de înscriere tipărită, completată şi semnată, pecum şi Contractul de studii tipărit pe ambele feţe, completat şi semnat.

Admiterea

Comisia de admitere evaluează scrisorea de motivaţie şi CV-ul, după care stabileşte nota la examenul de admitere pentru fiecare candidat. Nota minimă de admitere nu poate fi mai mică decât 5 (cinci).

Înmatricularea

În vederea înmatriculării cursanţilor declaraţi admişi, aceştia vor completa şi semna Contractul de studii. Înmatricularea se face pe baza deciziei rectorului, sub număr matricol unic. Contractul de studii poate fi accesat aici.

Taxa de studii

Pentru seria care începe în data de 21 aprilie 2018, există două opțiuni de plată a taxei de studii:

a) Opțiunea Early Bird, cu reducere de taxă. Taxa este în valoare de 1750 lei și se poate achita între 8 ianuarie 2018 și 16 martie 2018;
b) Tarif întreg, cu opțiunea de a plăti în două rate. Taxa este în valoare de 2190 lei și se poate plăti fie integral, în perioada  19 martie  - 20 aprilie 2018, fie în două rate egale, în valoare de 1095 lei. Prima rată se va achita până în data de 17 Martie 2018, iar cea de-a doua rată în intervalul 18 Martie - 20 Aprilie 2018.

Finalizarea studiilor

Studiile programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă se încheie prin susţinerea examenului final care, odată absolvit, permite acordarea certificatului de atestare a competenţelor. Certificatul de atestare a competenţelor profesionale este însoţit de un supliment descriptiv care conţine situaţia şcolară, durata în ore a programului, numărul de credite transferabile acumulate, calificarea universitară care a stat la baza dezvoltării programului şi competenţele vizate de programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă. Certificatul de atestare a competenţelor profesionale şi suplimentul descriptiv se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi se gestionează potrivit reglementărilor referitoare la actele de studii. În vederea eliberării Certificatului de atestare a competenţelor este necesară depunerea unui dosar cu următoarele acte legalizate: Diploma de licenţă/echivalentă, Certificatul de naştere, Certificatul de căsătorie sau certificatul de schimbare a numelui (după caz) şi copia Buletinului / Cărţii de identitate.

Mergi la: