Printati aceasta pagina

Cristina Leovaridis

 


Conferențiar universitar doctor

[email protected]

Descărcați CV [.pdf]

 

______________________________________________________________________________________________________

Cristina Leovaridis este doctor în sociologie (Universitatea din Bucureşti) și absolvent al Şcolii post-doctorale în ştiinţe economice (din cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice “Costin C. Kiriţescu”, Academia Română). Conferențiar universitar la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti; coordonator Centru Învățământ cu Frecvență Redusă (IFR), coordonator Masterat Publicitate zi FCRP-SNSPA. Autoare a volumelor  Industria publicităţii – o abordare organizaţională (Universitară, 2007, 2008), distins cu Premiul Academiei Române „Dimitrie Gusti” şi Noi caracteristici ale calităţii vieţii în contextul economiei cunoaşterii şi al competiţiei pe plan european. Aspecte organizaţionale şi manageriale (Expert, 2013). Coeditor la volumele: Trends and challenges in the learning economy (Lambert Academic Publishing, 2016), Innovation and organizational learning (Tritonic, 2014). Coautor la volumele: Spaţiul social al muncii spre societatea cunoaşterii (Expert, 2011), Noile paradigme ale inovării. Studiu de caz – Universitatea corporativă (Expert, 2009), Întreprinderile mici şi mijlocii şi comunităţile rurale în procesele de dezvoltare durabilă (Expert, 2007), Paradoxul instituţional. Întreprinderile mici şi mijlocii şi dezvoltarea durabilă (Expert, 2006), Managementul resurselor umane (Comunicare.ro, 2003), Managementul resurselor umane. Teste şi studii de caz (Bren, 2003). A publicat peste 50 de articole şi studii în volume şi reviste ştiinţifice. A participat ca cercetător la mai multe granturi şi proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale în domeniile: inovare, IMM-uri, forţă de muncă, antreprenoriat, relaţii industriale şi dialog social, economia cunoaşterii etc. Membră a Senatului SNSPA și a Consiliului FCRP. Domenii de interes: sociologia organizațiilor (organizaţii intensiv-cognitive, condiţii de muncă, inovare, resurse umane, economia cunoaşterii, antreprenoriat), industrii creative, comportamentul consumatorului.

______________________________________________________________________________________________________

Cursuri

  • Cultură organizațională
  • Inovare in industriile creative
  • Managementul agenției de publicitate
  • Practică de specialitate