Printati aceasta pagina

Ştiri

dec 13, 2020

Nouă apariție editorială la editura comunicare.ro: Dragonii dezvoltării. Revine istoria pe supercontinentul euroasiatic? de Paul Dobrescu


Dragonii dezvoltării: Revine istoria pe supercontinentul euroasiatic? de Paul Dobrescu

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN: 978-973-711-627-7

Nr. pagini: 298

Format: 15,5 x 23,5 cm

 

 

 

 

 

Despre carte 

Dezvoltarea – miezul lucrării de faţă – exprimă limpede ceea ce vrea să facă un popor cu el însuşi. Cum ea ne vorbeşte despre elite, despre calitatea lor.

Ceea ce marchează profund dezvoltarea în zilele noastre este revoluţia digitală. Cursa dezvoltării ia forma unei curse tehnologice. Atât de încordată, încât un Război Rece Tehnologic pare iminent. Când vorbim despre IA, despre biotehnologii etc., pare că vorbim doar despre tehnologie; în realitate, vorbim despre structurile sociale care manageriază tehnologia. Evoluţia tehnologiei reprezintă „nota” acordată societăţii în care funcţionează.

Mişcarea tectonică declanşată de noua tehnologie este puternic resimţită pe supracontinentul euroasiatic. Ea a favorizat ridicarea masivă a Asiei. În întreaga perioadă modernă, Europa a fecundat Asia şi a propulsat-o pe traseele modernităţii. Astăzi, pare că Asia se revarsă asupra Europei, cu puterea şi dinamismul ei. Freamătul de pe întinderea Eurasiei este cea mai importantă mişcare geopolitică a zilelor noastre.

Unde se plasează România în acest val de transformări? Concluzia lucrării nu este neapărat una optimistă. Ţara noastră este decuplată, acaparată de lupte şi dispute interne, fără a observa că pierde contactul cu tumultul dezvoltării contemporane.

 

„Ce fel de ordine internaţională va veni? Va fi ordinea instituită de America după Războiul Rece, va fi o ordine bipolară, cu „un partener junior” din ce în ce mai hotărât să joace rolul la care aspiră? Pandemia de acum pare că „va accelera lucrurile” în sensul de apropiere a momentului de schimbare. „Nu vă grăbiţi”, vine glasul din fundal al Inteligenţei Artificiale.

Mai aşteptaţi puţin şi încet, încet se va stabili ordinea pe care o va modela revoluţia digitală. O ordine cu două superputeri, un pluton de urmărire şi restul lumii.

O ordine în care cei puternici vor fi şi mai puternici, iar cei slabi se vor smulge din ce în ce mai greu din braţele sărăciei, vor fi chiar irelevanţi. Lumea va fi răvăşită de inegalitate.

Stăruie întrebarea: „Cine va fi în fruntea acestei ordini, cine o va domina?” Cine a dorit mai mult să învingă. Cine a privit mai atent la lumea de astăzi şi nu la naraţiunile despre această lume.”

– Paul Dobrescu

 

Despre autor

 

Profesor la SNSPA, PAUL DOBRESCU este fondatorul Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice din cadrul SNSPA.

A fost decan al acestei facultăţi din 1991 până în 2004, apoi prorector al SNSPA (2004–2008) şi rector al acestei universităţi (2008–2012). Lucrările sale din ultimii ani gravitează în jurul ideii de dezvoltare: Viclenia globalizării: Asaltul asupra puterii americane (Institutul European, 2010), Un deceniu cât un secol: Secolul lumii emergente (Comunicare.ro, 2013), Crizele de după criză: O lume fără busolă şi fără hegemon (Litera, 2016), şi au fost publicate şi în străinătate la editurile L’Harmattan șI Cambridge Scholars.

Anul trecut a coordonat apariţia lucrării Development in Turbulent Times: The Many Faces of Inequality Within Europe (Springer) şi a fost coautor al lucrării Ţară fără proiect: Dezvoltare inegală, subdezvoltare structurală (Comunicare.ro).

 

 

Vezi toate ştirile