Printati aceasta pagina

Alerte

feb 12, 2020

OPTIONALE UNIV. - sem II - REPARTIZAREA STUDENŢILOR PE GRUPES-a afișat Repartizarea studenților de la forma de învățământ universitar zi 2019-2020, pe grupe, la disciplinele opţionale din semestrul II, în secțiunea STUDENTI->OPTIONALE.