Printati aceasta pagina

Dan Stănescu

 


Conferențiar universitar doctor

 

[email protected]

Descărcați CV [.pdf]

 

______________________________________________________________________________________________________

Dan Florin Stănescu este conferențiar universitar, coordonator al Laboratorului de Cogniție Socială și Comunicarea Emoțiilor din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, București. Este doctor în psihologie în cadrul Universității din Hamburg din 2006 și în prezent predă cursurile Managementul strategic al resurselor umane - Schimbarea organizaționalăSănătate organizațională, Consiliere organizațională și Psihologia comunicării. Interesele sale de cercetare sunt concentrate în principal în arii precum dezvoltarea resurselor umane, studiul emoțiilor, psihologie organizațională, învățarea pe tot parcursul vieții și psihologie clinică. Psiholog principal și supervizor în psihologie clinică și psihologia muncii şi organizaţională, consultant senior cu o experiență de peste 19 ani în Managementul și Dezvoltarea Resurselor Umane, Dan a fost implicat în numeroase proiecte de cercetare, consultanță și training. Este autor și co-autor la peste 100 de lucrări publicate în jurnale și cărți de specialitate și a peste 110 lucrări prezentate la conferințe știinițifice naționale și internaționale.

 

______________________________________________________________________________________________________

Cursuri

  • Managementul strategic al resurselor umane. Schimbarea organizațională
  • Sănătate organizațională
  • Consiliere organizaţională
  • Psihologia comunicării