Printati aceasta pagina

ALEGERI SNSPA 2024-2029

Alegeri la nivelul departamentelor din SNSPA

Vineri, 31 mai 2024, s-a încheiat perioada de depunere a candidaturilor pentru funcţia de director al departamentului și membru în consiliul departamentului.

Au fost depuse:

 • 10 candidaturi pentru funcția de director al departamentului;
 • 22 de candidaturi pentru funcția de membru în consiliul departamentului.

Candidaturile depuse au fost afișate pe website-ul SNSPA și pot fi consultate aici.

Alegerile la nivelul consiliilor departamentelor şi al directorilor de departament vor avea loc în perioada 10 – 14 iunie 2024.

Facultatea de Comunicare și Relații Publice

 • Miercuri, 12 iunie 2024, ora 11:00

Directorul departamentului și membrii în consiliul departamentului sunt aleși pe bază de vot universal, direct şi secret al persoanelor cu drept de vot, înscrise pe listele de vot.

Şedinţa de alegeri se desfăşoară numai dacă sunt prezenţi cel puţin 2/3 din numărul membrilor cu drept de vot ai departamentului.

Fiecare persoană cu drept de vot va primi un buletin pentru alegerea directorului departamentului şi un buletin pentru alegerea membrilor consiliului departamentului.

Este desemnat director al departamentului candidatul care a întrunit cel mai mare număr de voturi, dar nu mai puţin de jumătate plus 1 din numărul voturilor valabil exprimate. Dacă aceasta nu se poate realiza din primul tur de scrutin, se va proceda, în cadrul aceleaşi şedinţe, la organizarea celui de-al doilea tur de scrutin, prin înscrierea pe buletinele de vot doar a primilor doi clasaţi.

Sunt desemnaţi membri ai consiliului departamentului persoanele care au întrunit cele mai multe voturi din numărul voturilor valabil exprimate. În caz de egalitate, se va proceda, în cadrul aceleaşi şedinţe, la organizarea unui al doilea tur de scrutin pentru poziţiile rămase neocupate.

Noile structuri de conducere ale departamentelor îşi preiau prerogativele şi încep exercitarea mandatului după validarea de către Senatul SNSPA, dar nu înainte de expirarea mandatelor în funcție.

(Actualizat la 03.06.2024)

 

Desemnarea decanilor și prodecanilor SNSPA

Luni, 15 aprilie 2024, Senatul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA) a validat concursul public organizat pentru ocuparea funcţiei de decan al unei facultăți din cadrul SNSPA/director al departamentului asimilat unei facultăți, pentru mandatul 2024-2029. Au fost desemnate în funcţia de decan/director de departament asimilat unei facultăți următorii candidați:

 • Decan al Facultății de Comunicare și Relații Publice: Prof. univ. dr. Alina Bârgăoanu

Totodată, în ședința Senatului SNSPA, rectorul SNSPA, prof. univ. dr. Remus Pricopie, i-a numit pe următorii prorectorii:

 • Prof. univ. dr. Emil Bălan
 • Conf. univ. dr. Crina Rădulescu
 • Prof. univ. dr. Nicoleta Corbu
 • Lect. univ. dr. Alexandru Mihai Ghigiu
 • Prof. univ. dr. Mihai Păunescu.

Începând din data de 15 aprilie 2024, conf. univ. dr. Mălina Ciocea va prelua conducerea Școlii Doctorale SNSPA, în calitate de Director interimar al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat, cu rang de prorector.

La propunerea președintelui Senatului SNSPA, prof. univ. dr. Iordan Gh. Bărbulescu, în ședința organizată luni, 15 aprilie 2024, prof. univ. dr. Adrian Curaj, şef al Catedrei UNESCO pentru Politici în Ştiinţă şi Inovare la Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), a fost ales vicepreşedinte al Senatului SNSPA.

(Actualizat la 15.04.2024)

Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiilor de decan/director al departamentului asimilat unei facultăți s-a întrunit luni, 1 aprilie 2024, pentru a analiza dosarele care au primit avizele consiliilor facultăților/departamentului asimilat unei facultăți și avizul de legalitate pentru participarea la concursul public.

Pe baza celor constatate în urma analizei dosarelor, a Planurilor manageriale şi a îndeplinirii criteriilor de selecţie prevăzute în Metodologia privind desemnarea decanilor, directorului departamentului asimilat unei facultăți şi prodecanilor pentru mandatul 2024-2029, aprobată prin hotărârea Senatului 18/08.03.2024, precum şi urmare a prezentărilor din timpul interviului, Comisia de concurs a hotărât să propună spre validare Senatului SNSPA următoarele persoane pentru ocuparea funcției de decan/director al departamentului asimilat unei facultăți, mandatul 2024 -2029:

Prof. univ. dr. Alina Bârgăoanu – Facultatea de Comunicare și Relații Publice;

* Aceste rezultate au fost afisate azi, 1.04.2024, ora 16:30.

* Contestații privind modalitatea de desfăşurare a concursului public pentru ocuparea funcţiei de decan se pot depune în perioada 9-10 aprilie 2024, pe adresa de e-mail [email protected].

* Rezultatele urmează să fie validate în următoarea şedinţă a Senatului SNSPA, conform calendarului aprobat.  

Concursul public organizat de rector pentru selectarea decanilor/directorului departamentului asimilat unei facultăți se va desfășura luni, 1 aprilie 2024, în Sala Senatului SNSPA:

Ora 11:15 – Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice
 • Prof. univ. dr. Alina Bârgăoanu
 • Conf. univ. dr. Loredana Vladu

Componența comisiei pentru desemnarea prin concurs public a decanilor/directorului departamentului asimilat unei facultăți:

 1. Prof. univ. dr. Remus Pricopie – președinte;
 2. Dr. Jan Sadlak – membru;
 3. Prof. univ. dr. Mircea Dumitru – membru;
 4. Prof. univ. dr. Adrian Curaj – membru;
 5. Prof. univ. dr. Nicoleta Corbu – membru.

Domnul prof. univ. dr. Iordan Gheorghe Bărbulescu are calitatea de observator în desfășurarea concursului public pentru desemnarea decanilor/directorului departamentului asimilat unei facultăți.

(Actualizat la 01.04.2024)

Candidații pentru funcția de decan/director al departamentului asimilat unei facultăți, care au obținut avizul favorabil al Consiliului facultăţii/departamentului asimilat unei facultăți

Facultatea de Comunicare și Relații Publice:

 • Prof. univ. dr. Alina Bârgăoanu
 • Conf. univ. dr. Loredana Vladu

 

(Actualizat la 22.03.2024)

Desemnarea decanilor și prodecanilor SNSPA

Senatul Școlii Naționale de Studii politice și Administrative (SNSPA) a aprobat calendarul și metodologia privind desemnarea decanilor, directorului departamentului asimilat unei facultăți şi prodecanilor, pentru mandatul 2024-2029.

Candidaturile se depun personal la Rectoratul SNSPA sau prin e-mail la adresa [email protected], în perioada 18 – 20 martie 2024. Mai multe detalii, privind calendarul și dosarul de candidatură, aici.

Etapa I: Avizarea candidaturilor în cadrul facultăților

Pentru participarea la concursul public, organizat pentru selectarea decanilor/directorilor departamentului asimilat unei facultăți, se vor audia candidaţii în faţa consiliului structurii academice pentru care candidează.

În perioada 21 – 22 martie 2024, vor fi organizate sedințele Consiliilor facultăților pentru acordarea avizului candidaţilor care doresc să se înscrie la concursul public organizat de Rector pentru selectarea decanilor.

Candidaţii care au obţinut majoritatea simplă din numărul de voturi valabil exprimate primesc din partea Consiliului facultăţii/departamentului asimilat unei facultăți avizul pentru înscrierea la concursul public pentru ocuparea funcției de decan/director al departamentului asimilat unei facultăți. Rezultatul se publică pe website-ul snspa.ro.

Rectoratul va transmite către Direcția Juridic dosarele candidaților avizați de către Consiliile facultăților/departamentului asimilat unei facultăți, în vederea obținerii avizului de legalitate.

Etapa II. Desfășurarea concursului

În cazul în care la şedinţa Consiliului Facultății /departamentului asimilat unei facultăți, nu sunt avizate cel puţin două candidaturi, concursul public nu poate fi organizat, conform art. 131 alin. (9) pct.(b) din Legea învățământului superior nr. 199/2023 cu modificările şi completările ulterioare.

În perioada 1 – 5 aprilie 2024, Comisia de concurs va evalua dosarele candidaţilor care au primit avizul consiliilor şi va organiza interviurile.

Comisia de concurs, numită de rectorul SNSPA, ca urmare a propunerilor Consiliilor facultăților/departamentului asimilat unei facultăți, este formată din 3-5 membri din universitate sau din afara instituției, care se bucură de prestigiu academic şi care au experienţă în managementul academic.

Pentru fiecare funcţie de decan/ director al departamentului asimilat unei facultăți va fi selectat candidatul care, în urma evaluării dosarului de către Comisie întruneşte cel mai mare număr de puncte, dar nu mai puțin de un total de 80 puncte și minimum 15 puncte pentru fiecare criteriu de selecție. Rezultatele îndeplinirii criteriilor de selecție se fac publice în termen de 24 ore pe pagina web a SNSPA. Candidaţii care au îndeplinit și aceste criterii de selecție vor intra la proba interviului, conform datelor stabilite în calendarul de concurs aprobat de Consiliul de Administrație.

Interviurile candidațiilor se vor desfășura cu prezență fizică în fața Comisiei de concurs.

Pentru fiecare funcţie de decan decan/director al departamentului asimilat unei facultăți este selectat candidatul care, în urma evaluării dosarului de către comisie și a susținerii interviului, întruneşte cel mai mare număr de puncte.

Rezultatele concursului se vor publica, pe website-ul universității, snspa.ro, luni, 8 aprilie 2024.

După preluarea mandatului, decanii/directorului departamentului asimilat unei facultăți desemnează prodecani, după consultarea Consiliilor facultăţilor/ departamentului asimilat unei facultăți și transmit propunerile rectorului.

Facultatea de Comunicare și Relații Publice

Prof. univ. dr. Alina Bârgăoanu

Program managerial | Curriculum Vitae

Conf. univ. dr. Loredana Vladu

Program managerial | Curriculum Vitae

Ședinţele Consiliilor facultăţilor/departamentului asimilat unei facultăți, în vederea avizării candidaturilor pentru înscrierea la concursul public organizat de rector pentru selectarea decanilor/directorului departamentului asimilat unei facultăți se vor desfășura astfel:

 • Facultatea de Comunicare și Relații Publice: Joi, 21 martie 2024, ora 14:00

 

Metodologie privind desemnarea decanilor, directorului departamentului asimilat unei facultăți şi prodecanilor

Calendarul privind derularea procedurilor de ocupare a funcțiilor de decan/director department asimilat unei facultăți și prodecan:

8 – 15 martie 2024

Campania de informare privind modalitatea de ocupare a funcţiilor de decan

18 – 20 martie 2024 10:00 – 15:30 

Depunerea candidaturilor pentru funcțiile de decan Candidaturile se depun personal la Rectoratul SNSPA sau prin e-mail la adresa [email protected]. În ultima zi de înscriere se va transmite către fiecare structură lista cu candidaturile primite și se vor afișa pe website – ul SNSPA

21 – 22 martie 2024 

AVIZARE
Ședința consiliilor facultăților pentru acordarea avizului candidaţilor care doresc să se înscrie la concursul public organizat de rector pentru selectarea decanilor

25 – 26 martie 2024

Perioadă contestații privind procedura de defășurare a procesului de avizare la nivelul consiliilor facultăților

27 martie 2024

Soluționarea eventuale contestații referitoare la proceduri

28 – 29 martie 2024 

Obținerea avizului de legalitate pentru dosarele candidaților avizați de către consiliile facultăților

1 – 5 aprilie 2024

Evaluarea dosarelor candidaţilor care au primit avizul consiliilor şi organizarea interviurilor de către comisia de concurs

8 aprilie 2024

Afișarea rezultatelor concursului public

9 – 10 aprilie 2024

Depunerea contestațiilor privind modalitatea de desfăşurare a concursului public pentru ocuparea funcţiei de decan

11 aprilie 2024

Soluționarea eventualelor contestații referitoare la proceduri

12 – 16 aprilie 2024

Şedinţa Senatului pentru confirmarea rezultatelor concursurilor publice și emiterea dispozițiilor de numire a decanilor

Aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 19/08.03.2024

Dosarul de candidatură cuprinde:

 • declaraţia de intenţie, de a candida pentru funcţia de decan/director al departamentului asimilat unei facultăți, (formular-tip, Anexa nr.1) la una din Facultățile din cadrul SNSPA;
 • programul managerial pentru 5 ani;
 • Curriculum vitae, format EuroPass;
 • CI/pașaport/alte documente echivalente care atestă identitatea, respectiv domiciliul/rezidența pentru cetățenii români sau, pentru cetățenii străini non UE/SEE dovada dreptului de rezidență în România, după caz;
 • certificat de cazier judiciar;
 • diplome și documente din care să rezulte pregătirea profesională și experiența didactică, în copie certificată de către candidat;
 • documente prin care să ateste experiența managerială, în copie certificată de către candidat;
 • adeverință medicală;
 • declarație pe propria răspundere că nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege;
 • certificat de integritate comportamentală;

Toate aceste documente vor fi numerotate și însoțite de un opis semnat de candidați.

 

 

Alegerile pentru Consiliile facultăților și Senatul SNSPA

Marți, 12 decembrie 2023, s-a încheiat perioada de depunere a candidaturilor pentru funcţia membru în consiliul facultăţii, respectiv membru în Senatul SNSPA.

Au fost depuse:

 • 51 de candidaturi pentru funcția de membru în Consiliile facultăților;
 • 29 de candidaturi pentru funcția de membru în Senatul SNSPA. 

Candidaturile depuse au fost afișate pe website-ul SNSPA și pot fi consultate aici. 

Alegerile pentru funcţia de membru în consiliul facultăţii, respectiv membru în Senatul SNSPA, sunt organizate pe facultăți, în data de 19 decembrie 2023, la sediul SNSPA (Bd. Expoziției 30A). 

Ședințele de alegeri se vor desfășura Facultatea de Comunicare și Relații PubliceMarți, 19 decembrie 2023, ora 14:00, Sala Multifuncțională (parter).

Şedinţa de alegeri poate începe doar în prezența a minimum 2/3 din numărul membrilor cu drept de vot ai facultăţii, cadre didactice şi cercetători. Şedinţa se deschide de către decanul în funcţie, care constată îndeplinirea condiţiei de cvorum. 

Participantul la vot se legitimează cu acte de identitate, după cum urmează: carte de identitate, buletin de identitate, carte de identitate provizorie sau paşaport. 

Fiecare persoană cu drept de vot va primi un buletin pentru alegerea membrilor în consiliul facultăţii şi un buletin pentru alegerea membrilor în Senatul SNSPA. Persoanele înscrise pe listele electorale votează pentru orice număr de candidaţi înscrişi pe buletinul de vot (de la zero la numărul maxim de candidaţi înscrişi). 

Se declară aleşi, în limita locurilor disponibile şi în ordine descrescătoare, candidaţii care au obţinut numărul cel mai mare de voturi valabil exprimate. În caz de balotaj, se organizează un nou tur de scrutin. 

Lista electorilor poate fi consultată aici. 

Structura consiliului facultăţii şi a Senatului SNSPA este de maximum 75% cadre didactice şi de cercetare, respectiv minimum 25% studenţi. 

Facultatea

Nr. reprezentanţi consiliu

Nr. reprezentanţi în Senat

 

Cadre didactice

Studenţi

Cadre didactice

Studenţi

Comunicare şi Relaţii Publice

15

6

7

4

 

Durata mandatelor este de 5 ani. Mandatul noilor organe de conducere începe după data validării alegerilor, dar nu înainte de expirarea mandatelor în funcție. În perioada dintre data alegerilor şi cea la care îşi preiau prerogativele noile structuri de conducere, activitatea de conducere este exercitată de structurile în funcţie la data declanşării alegerilor. 

 

Alegeri pentru Consiliile facultăților

Candidaturi depuse pentru funcția de membru în Consiliul Facultății de Comunicare și Relații Publice

Circumscripția nr. 2 – Facultatea de Comunicare și Relații Publice

Listă electori arondați pentru alegerea reprezentanților în consiliul Facultăţii de Comunicare și Relații Publice

 

Alegeri pentru Senatul SNSPA 

Candidaturi depuse pentru funcția de membru în Senatul SNSPA

Facultatea de Comunicare și Relații Publice

 

Circumscripția nr. 2 – Facultatea de Comunicare și Relații Publice

Listă electori arondați pentru alegerea membrilor Senatului SNSPA 

 

Alegerile pentru funcția de rectorul al SNSPA

 

Mai multe informații : https://snspa.ro/alegerea-rectorului-snspa/

Lista electorilor aici.

Programul managerial, Curriculum Vitae și declaraţia de intenţie pot fi consultate aici

 

Metodologia privind ocuparea locurilor în structurile de conducere şi a funcțiilor de conducere în Şcoala Națională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) pentru mandatul 2024 – 2029 aici

Calendarul privind derularea procedurilor pentru ocuparea unor locuri în structurile de conducere şi a unor funcții de conducere în cadrul SNSPA aici