Printati aceasta pagina

Absolvire

Licență | Masterat | Doctorat

 

Examenul de absolvire a studiilor universitare de licență, forma de învățământ cu frecvență sau cu frecvență redusă, constă în două probe, după cum urmează:

a) proba 1: evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (examen scris, în sală);

b) proba 2: prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă (susținere publică, în fața comisiei, în sală). 

Detalii în secțiunea: ABSOLVIRE->LICENTA

Examenul de absolvire a studiilor universitare de masterat, forma de învățământ cu frecvență sau cu frecvență redusă, constă în prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie (susținere publică, în fața comisiei, în sală).

Detalii în secțiunea: ABSOLVIRE->MASTERAT 

Lucrările de absolvire trebuie să respecte condițiile academice de realizare

Temele lucrărilor de absolvire sunt afișate în dreptul fiecărui profesor din lista Profesori coordonatori.

Stabilirea temelor disertaţiilor şi a lucrărilor de licenţă, alegerea profesorilor coordonatori şi înscrierea studenţilor la examenele de finalizare a studiilor se realizează astfel:
- pentru sesiunea din februarie 2024 - până pe 15 noiembrie 2023;
- pentru sesiunea din iunie-iulie 2024 - până pe 15 noiembrie 2023.

ATENȚIE! În cazul în care acordul coordonatorului este dat prin e-mail, acesta se printează în format print screen, tip poză, și se ataşează cererii de înscriere.

 

Sesiunea februarie 2024

*Cererea de înscriere la licenţă pentru sesiunea februarie 2024, cu semnătura electronică a cadrului didactic coordonator, se transmite până pe 15 noiembrie 2023 prin e-mail, pe adresa: [email protected].

Descarcă fișa de înscriere pentru licență aici

*Cererea de înscriere la disertaţie pentru sesiunea februarie 2024, cu semnătura electronică a cadrului didactic coordonator, se transmite până pe 15 noiembrie 2023 prin e-mail, pe adresele:

[email protected] (pentru MCA, MAV, MLCP, MPR, MBMCC, MSMMO, MCRP, MRU, MP, MPE, MCAE, MCPE)

[email protected] (pentru MCA-IFR, MP-IFR)

[email protected] (pentru MRU-IFR, MCRP-IFR).

Descarcă fișa de înscriere pentru disertație aici

 

Sesiunea iulie 2024

*Cererea de înscriere la licenţă pentru sesiunea iulie 2024, cu semnătura electronică a cadrului didactic coordonator, se transmite până pe 15 noiembrie 2023 prin e-mail, pe adresa: [email protected].

Descarcă fișa de înscriere pentru licență aici.

*Cererea de înscriere la disertaţie pentru sesiunea iulie 2024, cu semnătura electronică a cadrului didactic coordonator, se transmite până pe 15 noiembrie 2023 prin e-mail, pe adresele:

[email protected] (pentru MCA, MAV, MLCP, MPR, MBMCC, MSMMO, MCDIE, MCA-IFR, MP-IFR)

[email protected] (pentru MCRP, MRU, MP, MPE, MCAE, MCPE, MRU-IFR, MCRP-IFR). 


Descarcă fișa de înscriere pentru disertație aici.