Masterate cu frecvență în limba română (IF)

Masterate cu frecvență în limba engleză (IF)

Masterate cu frecventă redusă în limba română (IFR) 

Studiile universitare de masterat se adresează absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă cu durata de 3 ani - promoţia Bologna - şi 4-5 ani - promoţii pre-Bologna - care au obţinut diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta, indiferent de profilul absolvit. Toate programele de masterat ale FCRP sunt acreditate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice prin Hotarâri de Guvern.

FCRP organizează studii universitare de masterat atât la învățămât cu frecvență, cât și la învățământ cu frecvență redusă: