Print this page

MA

/Translation to be provided/

Studenții finalizează studiile universitare de masterat, forma de învățământ cu frecvență sau cu frecvență redusă,  cu susținerea unei lucrări de disertație.

Stabilirea temelor lucrărilor de disertație, alegerea profesorilor coordonatori și înscrierea studenților la susținerea lucrării de disertație se realizează astfel:
- pentru sesiunea din februarie a anului universitar - în luna octombrie;
- pentru sesiunea din iunie-iulie a anului universitar - în lunile octombrie-noiembrie.

Studenții admiși pentru coordonare, pe baza cererii aprobate de profesor și predate la secretariat sau a emailului cu acceptul profesorului, vor fi înscriși în tabelul individual al cadrului didactic coordonator.

După obținerea acordului scris al profesorului coordonator studenții au obligația să încarce lucrarea de absolvire (un singur fișier MS Word) pe platforma facultății, înainte de a o depune la secretariat.

Pentru încărcarea lucrării, studentul va folosi username-ul și parola primite de la profesorul coordonator și va accesa zona privată CAMPUS, unde va găsi câmpul DISERTATII. În această zonă va da click pe Incarcarea lucrarilor de absolvire și va urma recomandarile date: lucrarea de absolvire se trimite o singură dată doar cadrului didactic coordonator (nu și profesorului în cotutelă) și lucrarea se salvează într-un singur fisier MS Word (sub cu extensia .doc sau .docx).

Calendar:

Lucrarea de disertație: Condiții de realizare

Lista profesorilor coordonatori

Formulare necesare:

            Fișa de înscriere

            Fișa de evaluare

            Declarația de originalitate

            Fișa de lichidare