nov 14, 2019

În atenţia studenţilor de la foma de învăţământ cu frecvenţă (IF/ZI), cu finanţare de la buget - decontare


Pentru decontarea abonamentelor RATB/STB sau METROREX, acestea se depun la Serviciul social (Bd. Expoziţiei, 30A, camera P15, parter).

Pentru decontarea abonamentelor, studenţii vor depune la Serviciul contabilitate al
SNSPA, din str. Povernei nr. 6, următoarele documente:

Perioada de depunere a abonamentelor este: 1 – 8 ale fiecărei luni a anului univesitar curent (2019 – 2020, adică de la 1 octombrie 2019 până la 8 iulie 2020).

Depunerea acestora se face personal, sub semnătură, în cadrul programului de lucru
anunţat, pe acestea fiind obligatoriu să fie înscrise urmatoarele informaţii:

Se poate deconta numai un tip de abonament lunar (de suprafaţă sau metrou).

Vezi toate alertele