Printati aceasta pagina

Valerică Dabu

 


Conferentiar universitar doctor

valerica.dabu@comunicare.ro

Descărcați CV [.pdf]

 

______________________________________________________________________________________________________ 

Valerică Dabu este conferențiar universitar doctor în cadrul SNSPA și fost ofițer de poliție judiciară, procuror  și conducător al diferitelor structuri din Ministerul de Interne și Ministerul Public. Astfel în baza unei bogate experiențe profesionale în domeniul aplicării dreptului, specializat în drept penal și procesual penal, și a unui spirit  critic constructiv, a publicat mai multe cărți dintre care menționăm: Despre dreptul și arta apărării (1994); Despre responsabilitatea polițiștilor, procurorilor și judecătorilor în procesul penal (1997); Răspunderea juridică a funcționarului public (2000), Dreptul comunicării sociale (2001); Drept constituțional și instituții politice (2000) și altele. În peste 140 de articole publicate în reviste de specialitate românești și străine a criticat unele reglementări lacunare, deficitare, neconstituționale, sentințe civile și penale discutabile, practici neunitare în aplicarea legii, și a contribuit la soluționarea unor probleme controversate formulând numeroase propuneri de lege ferenda în domenii cum sunt combaterea corupției, evaziunii fiscale, a înșelăciunilor, a spălării banilor, a măsurilor preventive, legalității probelor și altele. Este printre fondatorii Revistei de Drept penal, membru în colegiul de redacție al acesteia precum și al altor reviste naționale (Revista de Criminalistică, Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale). Din anul 2003 este și formator la formarea continuă a magistraților în cadrul Institutului Național al Magistraturii. Calitatea de practician al dreptului îi permite să ilustreze cu exemple edificatoare, actuale, care facilitează însușirea și cimentarea cunoștințelor difuzate la cursuri și la seminar. Promovează un spirit riguros științific și insistă pe caracterul practic aplicativ, eficient și util al cunoștințelor diseminate.

______________________________________________________________________________________________________ 

Cursuri

  • Dreptul comunicării sociale
  • Drept și legislația muncii
  • Dreptul afacerilor