Printati aceasta pagina

Masterat Marketing, Publicitate și Relații Publice - Sheffield (EN)

Admiterea la Masteratul în Marketing, Publicitate și Relații Publice (EN) - Sheffield

În 2011, SNSPA a încheiat un acord de parteneriat cu University of Sheffield International Faculty, City College. Protocolul de colaborare prevede organizarea de către cele două instituţii a unor programe educaţionale comune.

În septembrie 2012, s-a lansat, în prezenţa Ambasadorului Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Master of Arts in Marketing, Advertising and Public Relations (2 ani), care se finalizează cu diplomă dublă acordată de Universitatea Sheffield şi de SNSPA. Acest program, urmat în prezent de a treia generaţie de studenţi, se adresează tinerilor care vor să se specializeze în domenii precum marketing, advertising, branding, relaţii publice. Absolvenţii pot ocupa funcţii precum cea de director de marketing, product brand manager, specialist în comunicare şi relaţii publice.

Masteratele University of Sheffield, City College, sunt acreditate de Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) şi de British Accreditation Council (BAC). Programul masteral este acreditat şi de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS).

Cursuri:

Year 1
Year 2
Strategic Marketing Strategic Brand Management
Public Relations Strategies Festivals and Events Management
E-Business and Internet Marketing Research Methods for Business
Advertising and Sales Promotion Management Retail Marketing
Communication and Mass Media Global Marketing
Innovation and New Product Development  

 

Studenţii acestui masterat vor beneficia de cunoştinţele şi expertiza profesorilor şi practicienilor din corpul profesoral al University of Sheffield International Faculty, City College şi ale cadrelor didactice din SNSPA, precum şi ale unor invitaţi din industriile de profil din România. Studenţii au acces la metode moderne de predare, biblioteci virtuale şi platforme de învăţare performante, precum şi la diverse seminarele predate în companiile locale. Toate cursurile se predau în limba engleză şi se desfăşoară în sistem modular, la SNSPA.

Selecţia studenţilor se face pe baza unui dosar care conţine: diploma de licenţă, o fişă de înscriere, un certificat de competenţă lingvistică şi două scrisori de recomandare. Dosarele candidaţilor se pot depune oricând în timpul anului, iar înmatricularea se face la începutul anului universitar.

 

Condiţii de înscriere - Application requirements (download here)

Competența lingvistică - English language qualification (link here)

Candidații interesați de obținerea unui certificat de competență lingvistică (în conformitate cu condițiile de înscriere) se pot prezenta la una din sesiunile de certificare organizate de Consiliul Britanic.

Formular de înscriere - Postgraduate Application Form - University of Sheffield, International Faculty (download here)

Candidații vor trebui să depună și un dosar de înscriere pentru înregistrarea în baza de date a SNSPA. Acest dosar se depune odată cu dosarul pentru University of Sheffield, International Faculty.

Acte necesare pentru completarea dosarului de înscriere la SNSPA:

- diploma de licenţă sau echivalenta acesteia, în copie legalizată;
- certificat de naştere, în copie legalizată;
- buletin/carte de identitate, în copie;
- certificat de căsătorie sau certificat de schimbare a numelui, în copie legalizată (dacă este cazul);
- adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie, pe care se menţionează „clinic sănătos pentru înscriere la facultate“;
- patru fotografii tip buletin/carte de identitate;
- un dosar plic;
- fișa de înscriere (download here).

 Cuantumul taxelorTuition fees 2016-17 (download here).

 Pentru mai multe informaţii:

Reprezentant SNSPA, Mălina Ciocea, malina.ciocea@comunicare.ro
Reprezentant University of Sheffield, Alina Vasile, avasile2city.academic.gr