Printati aceasta pagina

Admitere - Rezultate Masterat 2021

 
 

Facultatea de Comunicare și Relații Publice din SNSPA anunță

rezultatele admiterii online la studii universitare de masterat, sesiunea iulie 2021 

 • Brand management şi comunicare corporativă - click aici
 • Comunicare audiovideo - click aici. 
 • Comunicare managerială şi resurse umane - click aici.
 • Leadership şi comunicare politică - click aici.
 • Comunicare şi relaţii publice - click aici.
 • Management şi comunicare în afaceri - click aici.
 • Managementul proiectelor - click aici.
 • Publicitate - click aici.
 • Social media și marketing online - click aici.
 • Managementul proiectelor/ Project Management - click aici.
 • Comunicare şi afaceri europene/ Communication and EU Affairs - click aici.
 • Comunicare şi publicitate/ Communication and Advertising - click aici.

 

Rezultatele examenului de admitere la programele de masterat cu frecvenţă redusă:

 • Comunicare şi relaţii publice - click aici.
 • Management şi comunicare în afaceri - click aici.
 • Managementul proiectelor - click aici.
 • Comunicare managerială şi resurse umane - click aici.

 

Sunt considerați admiși numai candidații înscriși, care au încărcat, în contul deschis pe platforma de admitere, dovada promovării examenului licență şi proba de concurs și care au fost declaraţi admişi pe locuri de la buget sau cu taxă.

Lista candidaților respinși ca urmare a conturilor incomplete - click aici. 

 

ÎNMATRICULAREA CANDIDAȚILOR

 

Înmatricularea candidaților admiși la BUGET

Dacă ai fost admis la un loc la BUGET, înseamnă că trebuie să vii (în baza unei programări) în perioada 28-29 iulie 2021, la sediulSNSPA din Blvd Expoziției 30A, cu următoarele documente:

 1. Fișa de înscriere care a fost generată de platformă după finalizarea înscrierii online (semnată) (dacă nu o mai găsești, poți reintra în contul tău de candidat cu CNP-ul pentru a o descărca)
 2. Diploma de licență/adeverința de absolvire a studiilor de licență pentru promoția 2021, în original*
 3. Contractul de studii, completat și semnat în două exemplare – îl poți descărca de aici
 4. Două fotografii tip buletin (pentru carnetul și legitimația de student)
 5. Certificatul de naștere (copie)
 6. Cartea de identitate (copie)
 7. Certificatul de căsătorie (copie) - dacă e cazul
 8. Dovada plății taxei de înmatriculare, achitată în contul facultății

Nu uita că poți să vii la secretariatul facultății în baza unei programări, prin completarea unui formular disponibil aici.

*Atenție! Candidații admiși pe locurile de buget, absolvenți ai SNSPA, promoția 2021, care nu și-au ridicat adeverința de licență în original, confirmă locul ocupat prin depunerea documentelor solicitate în perioada de înmatriculare, fără adeverința de licență în original, urmând ca aceasta să fie păstrată/transferată la secretariatul facultății la care se înmatriculează.

Important! În cazul în care, în perioada 28-29 iulie 2021, un candidat admis pe un loc de buget nu s-a prezentat la facultate, pentru înmatriculare, va pierde locul pe care a fost declarat admis.

 

Înmatricularea candidaților admiși la TAXĂ

Dacă ai fost admis la un loc cu TAXĂ, înseamnă că trebuie să vii (în baza unei programări) în perioada 28-31 iulie 2021iulie 2021, la sediul SNSPA din Blvd Expoziției 30A, cu următoarele documente:

 1. Fișa de înscriere care a fost generată de platformă după finalizarea înscrierii online (semnată) (dacă nu o mai găsești, poți reintra în contul tău de candidat cu CNP-ul pentru a o descărca)
 2. Diploma de licență/adeverința de absolvire a studiilor de licență pentru promoția 2021, copie însoțită de original, pentru conformare*
 3. Contractul de studii, completat și semnat în două exemplare – pentru învățământ cu frecvență se descarcă de aici și pentru învățământ cu frecvență redusă se descarcă de aici
 4. Două fotografii tip buletin (pentru carnetul și legitimația de student)
 5. Certificatul de naștere (copie)
 6. Cartea de identitate (copie)
 7. Certificatul de căsătorie (copie)- dacă e cazul
 8. Dovada plății taxei de înmatriculare
 9. Dovada plății primei rate din taxa de școlarizare, achitată în contul facultății

Nu uita că poți să vii la secretariatul facultății în baza unei programări, prin completarea unui formular disponibil aici.

*Atenție! Candidații admiși pe locurile cu taxă, absolvenți ai SNSPA, promoția 2021, care nu și-au ridicat adeverința de licență în original, confirmă locul ocupat prin depunerea documentelor solicitate în perioada de înmatriculare, fără adeverința de licență în original, urmând ca aceasta să fie păstrată/transferată la secretariatul facultății la care se înmatriculează.

Important! În cazul în care, în perioada 28-31 iulie 2021, un candidat admis pe un loc cu taxă nu s-a prezentat la facultate pentru înmatriculare, va pierde locul pe care a fost declarat admis.

 

Ce fac dacă sunt pe lista candidaţilor care pot ocupa un loc CU TAXĂ în cazul VACANTĂRII acestuia?

Dacă în urma concursului de admitere ești pe lista candidaților care pot ocupa un loc cu taxă în cazul vacantării acestuia, înseamnă că trebuie să:

 1. Soliciți un loc (cu taxă), completând în perioada 28-29 iulie 2021 formularul de aici
 2. Aștepți să fii contactat de către secretariat în perioada 30-31 iulie 2021
 3. Vii la sediul SNSPA în perioada 30-31 iulie 2021 pentru înmatriculare, cu următoarele documente:

 

 1. Fișa de înscriere care a fost generată de platformă după finalizarea înscrierii online (semnată) (dacă nu o mai găsești, poți reintra în contul tău de candidat cu CNP-ul pentru a o descărca)
 2. Diploma de licență/adeverința de absolvire a studiilor de licență, copie însoțită de original, pentru conformare*
 3. Contractul de studii, completat și semnat în două exemplare – pentru învățământ cu frecvență se descarcă de aici și pentru învățământ cu frecvență redusă se descarcă de aici
 4. Două fotografii tip buletin (pentru carnetul și legitimația de student)
 5. Certificatul de naștere (copie)
 6. Cartea de identitate (copie)
 7. Certificatul de căsătorie (copie) - dacă e cazul
 8. Dovada plății taxei de înmatriculare
 9. Dovada plății primei rate din taxa de școlarizare, achitată în contul facultății

*Atenție! Candidații admiși pe locurile cu taxă, absolvenți ai SNSPA, promoția 2021, care nu și-au ridicat adeverința de licență în original, confirmă locul ocupat prin depunerea documentelor solicitate în perioada de înmatriculare, fără adeverința de licență în original, urmând ca aceasta să fie păstrată/transferată la secretariatul facultății la care se înmatriculează.

Important! În cazul în care, în perioada 28-29 iulie 2021, un candidat afișat în lista de așteptare nu a solicitat ocuparea unui loc rămas disponibil prin completarea unei cereri în formularul google sau nu s-a înmatriculat (în perioada 30 - 31 iulie 2021, cel mai târziu până în ora 12:00 a ultimei zile), după ce a fost anunțat de secretariat, va pierde acest loc.

 

Informații utile

 • Sediul SNSPA la care trebuie să vii să depui documentele este pe Bulevardul Expoziției 30A, Sector 1, București.
 • Poți să vii la sediul SNSPA doar în baza unei programări online (trebuie să completezi formularul)
 • Fișa de înscriere a fost generată de platformă după finalizarea înscrierii online pe admitere.snspa.ro (dacă nu o mai găsești, poți reintra în contul tău de candidat cu CNP-ul pentru a o descărca)
 • Nu sunt necesare copii legalizate ale actelor
 • Taxele nu se pot plăti la sediul SNSPA

TAXE

Tip taxă

Valoare

Cont și detalii bancare

Detalii plată

Înmatriculare

100 RON

RO23BRDE445SV95462244450 - ZI

RO08BRDE445SV13004784450 - IFR

Nume beneficiar: SNSPA

Bancă beneficiar: BRD  sucursala Victoria  Bucureşti

CUI  beneficiar:  9510194

Se menționează numele studentului, CNP-ul și programul de masterat

Școlarizare

Conform sistemului de plată ales, vezi aici.