Printati aceasta pagina

Admitere - Rezultate Masterat 2020

 
 

Rezultatele concursului de admitere

la masteratele Facultății de Comunicare şi Relaţii Publice

Candidații au fost admiși pe locurile de la buget și cu taxă, în limita capacităţii de şcolarizare prezentate în oferta educațională pentru anul universitar 2020-2021, în ordinea strict descrescătoare a mediilor, după prima opțiune.

Rezultatele examenului de admitere la programele de masterat cu frecvenţă: 

 • Brand management şi comunicare corporativă  - click aici. 
 • Comunicare audiovideo - click aici. 
 • Comunicare managerială şi resurse umane - click aici.
 • Leadership şi comunicare politică - click aici.
 • Comunicare şi relaţii publice - click aici.
 • Management şi comunicare în afaceri - click aici.
 • Managementul proiectelor - click aici.
 • Publicitate - click aici.
 • Social media și marketing online - click aici.
 • Managementul proiectelor/ Project Management - click aici.
 • Comunicare şi afaceri europene/ Communication and EU Affairs - click aici.
 • Comunicare şi publicitate/ Communication and Advertising - click aici.

Rezultatele examenului de admitere la programele de masterat cu frecvenţă redusă:

 • Comunicare şi relaţii publice - click aici.
 • Management şi comunicare în afaceri - click aici.
 • Managementul proiectelor - click aici.
 • Comunicare managerială şi resurse umane - click aici.

Sunt considerați admiși numai candidații înscriși, care au încărcat, în contul deschis pe platforma de admitere, dovada promovării examenului licență şi proba de concurs și care au fost declaraţi admişi pe locuri de la buget sau cu taxă.

Lista candidaților respinși ca urmare a conturilor incomplete - click aici.

Înmatricularea candidaților admiși la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice

În perioada 25 – 29 iulie 2020, ora 12:00, toți candidații declarați admiși pe locurile de la buget sau cu taxă ZI și IFR, la toate programele de masterat ale Facultății de Comunicare şi Relaţii Publice, vor confirma online, în contul deschis pe platforma de admitere, locul la programul de studii la care au fost declaraţi admiși.

1.       Candidații admiși la buget

Candidații declarați admiși pe locurile de la buget vor confirma online în perioada 25 – 29 iulie 2020 și vor depune, în perioada 27 – 29 iulie 2020, la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A): Diploma de licență /adeverința de licență (pentru promoția 2020) în original sau Atestatul de echivalare a studiilor, în original. Candidații vor primi o adeverință care să ateste depunerea actului de studii solicitat, în original.

Pentru a evita supraaglomerarea din curtea universității și pentru a respecta măsurile de prevenție impuse de pandemia generată de noul coronavirus, candidații se vor programa, completând în perioada 25-26 iulie 2020, un formular online și vor veni la sediul SNSPA, din Bd. Expoziției, nr. 30 A, doar conform programării, respectând regulile impuse de organizatori, respectiv măsurile de distanțare fizică și folosirea măștilor de protecție.

Candidații admiși pe locurile de la buget, absolvenți ai SNSPA, promoția 2020, care nu și-au ridicat adeverința de licență în original, confirmă locul doar online, prin încărcarea documentelor solicitate în secțiunea Înmatriculare din platforma de admitere, urmând ca adeverința de licență în original să fie păstrată/transferată la secretariatul facultății la care se înmatriculează.

2.       Candidații admiși la taxă ZI și IFR

În perioada 25 – 29 iulie 2020, ora 12:00, candidații declarați admiși pe locurile cu taxă ZI și IFR vor confirma online locul la programul de studii la care au fost declaraţi admiși, în contul deschis pe platforma de admitere.

În cazul vacantării locurilor de la buget, în perioada 27 – 29 iulie 2020, candidaţii din listele cu taxă, care pot ocupa un loc la buget, vor fi contactați de secretariate în vederea confirmării şi înmatriculării.

În cazul în care, în perioada menționată, respectiv 25-29 iulie 2020, ora 12:00, un candidat declarat admis nu a confirmat online locul și/sau nu a depus Diploma de licență, în original/adeverința de licență, în original pentru promoția 2020 sau Atestatul de echivalare a studiilor, în original, la sediul SNSPA (numai în cazul candidaților admiși pe locurile la buget), va pierde locul obţinut.

 

Ce trebuie să faci dacă ai fost admis(ă) pe locurile de la buget la programele de masterat ale Facultății de Comunicare şi Relaţii Publice

A. Confirmă online locul, în contul tău de candidat(ă), deschis pe platforma de admitere

În perioada 25 – 29 iulie 2020, ora 12:00, toți candidații declarați admiși pe locuri de la buget vor confirma online locul la programul de masterat la care au fost admiși.

Pentru a confirma online locul pe care ai fost admis(ă):

Pasul 1: Încarcă Formularul de confirmare a locului de studii ocupat în urma concursului de admitere la SNSPA, completat, semnat și scanat/fotografiat. Îl poți descărca de aici.

Pasul 2: Încarcă dovada achitării taxei de înmatriculare – în valoare de 100 de lei. Toți candidații declarați admiși pe locuri de la buget vor achita taxa de înmatriculare, în contul Facultății de Comunicare şi Relaţii Publice. Detaliile plății și contul bancar al facultăți, aici.

La detaliile plății menționează:

-          Numele și prenumele candidatului

-          Facultatea (acronimul) la care se înmatriculează: SNSPA – FCRP

-          Taxa de înmatriculare pentru studii de masterat

Pasul 3: Încarcă contractul de studii. Contractul de studii, în format electronic, corespunzător Facultății de Comunicare şi Relaţii Publice, poate fi descărcat de aici. Încarcă contractul completat, semnat și scanat.

Atenție! În cazul în care, în perioada menționată, 25-29 iulie 2020, ora 12:00, un candidat admis nu a încărcat online toate documentele, va pierde locul pe care a fost declarat admis.

B. Depune Diploma de licență /adeverința de licență (pentru promoția 2020) în original sau Atestatul de echivalare a studiilor, în original, la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A)

Atenție! Candidații admiși pe locurile de la buget, absolvenți ai SNSPA, promoția 2020, care nu și-au ridicat adeverința de licență în original, confirmă locul doar online, prin încărcarea documentelor solicitate în secțiunea înmatriculare din platforma de admitere, urmând ca adeverința de licență în original să fie păstrată/transferată la secretariatul facultății la care se înmatriculează.

Candidații declarați admiși pe locurile de la buget vor depune, în perioada 27 – 29 iulie 2020, la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A), Diploma de licență /adeverința de licență (pentru promoția 2020) în original sau Atestatul de echivalare a studiilor, în original.

Programarea candidaților admiși pe un loc la buget pentru depunerea diplomei de licență la sediul SNSPA

Pentru a evita supraaglomerarea din curtea universității și pentru a respecta măsurile de prevenție impuse de pandemia generată de noul coronavirus, candidații admiși pe locurile de la buget la masteratele Facultății de Comunicare şi Relaţii Publice se vor programa, completând în perioada 25-26 iulie 2020, un formular online și vor veni la sediul SNSPA, din Bd. Expoziției, nr. 30 A, doar conform programării, respectând regulile impuse de organizatori, respectiv măsurile de distanțare fizică și folosirea măștilor de protecție. Pentru a respecta măsurile de distanțare socială, numărul persoanelor care pot fi programate în acest interval orar este limitat.

Candidații sunt rugați să se programeze, în intervalul disponibil, completând formularul corespunzător, în limita locurilor stabilite de organizatori.

DATA

INTERVALUL ORAR DISPONIBIL

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice

27 iulie 2020

9-11:00

Programează-te

11-13:00

Programează-te

15-17:00

Programează-te

28 iulie 2020

9-11:00

Programează-te

11-13:00

Programează-te

15-17:00

Programează-te

29 iulie 2020

9-11:00

Programează-te

11-13:00

Programează-te

15-17:00

Programează-te

 

Ce trebuie să faci dacă ai fost admis(ă) pe locurile cu taxă la programele de masterat ale Facultății de Comunicare şi Relaţii Publice

Confirmă online locul, în contul tău de candidat(ă), deschis pe platforma de admitere

În perioada 25 – 29 iulie 2020, ora 12:00, toți candidații declarați admiși pe locuri la taxă vor confirma online locul la programul de studii la care au fost admiși.

Pentru a confirma online locul pe care ai fost admis(ă):

Pasul 1: Încarcă Formularul de confirmare a locului de studii ocupat în urma concursului de admitere la SNSPA, completat, semnat și scanat/fotografiat. Îl poți descărca de aici.

Pasul 2: Încarcă dovada de plată pentru:

 • Taxa de înmatriculare – în valoare de 100 de lei. Toți candidații declarați admiși pe locuri de la taxă vor achita taxa de înmatriculare, în contul Facultății de Comunicare şi Relaţii Publice.
 • Taxa de școlarizare. Candidații admiși pe locuri la taxă vor achita cel puțin prima rată din taxa de școlarizare, conform prevederilor din contractul de studii. Detalii legate de valoarea taxei și contul bancar al facultăți, aici.

La detaliile plății menționează:

-          Numele și prenumele candidatului

-          Facultatea (acronimul) pentru care achitați taxa: SNSPA – FCRP

-          Taxa de înmatriculare pentru studii de masterat

-          Taxa de școlarizare – an I, prima rată 

Pasul 3: Încarcă contractul de studii. Contractul de studii, în format electronic, corespunzător Facultății de Comunicare şi Relaţii Publice, poate fi descărcat de aici. Încarcă contractul completat, semnat și scanat. 

Atenție! În cazul în care, în perioada menționată 25-29 iulie 2020, ora 12:00, un candidat admis nu a încărcat online toate documentele, va pierde locul pe care a fost declarat admis.

În cazul vacantării locurilor de la buget, în perioada 27 – 29 iulie 2020, candidaţii din listele cu taxă, care pot ocupa un loc de la buget, vor fi contactați de secretariate în vederea confirmării şi înmatriculării. 

 

Ce trebuie să faci dacă ești în lista candidaţilor care pot ocupa un loc cu taxă la programele de masterat ale Facultății de Comunicare şi Relaţii Publice

În perioada 25 – 27 iulie 2020, candidații afișați în “lista candidaţilor care pot ocupa un loc cu taxă” pot solicita, completând online formularul de mai jos, ocuparea unui loc “cu taxă” rămas vacant, urmând ca în perioada 27 – 29 iulie 2020 să fie contactați de secretariate în vederea înmatriculării.

În cazul în care, în perioada menționată, 25-27 iulie 2020, candidații afișați în această listă nu au solicitat online ocuparea unui loc vacant cu taxă sau după ce au fost anunțați de secretariate, nu au confirmat online locul (în perioada 25 – 29 iulie 2020), vor pierde acest loc.

Pentru solicitarea unui loc vacant, click aici.