Printati aceasta pagina

Comunicare în domeniul sănătății

COMUNICARE ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII
PROGRAM POSTUNIVERSITAR
ADMITERE

Programe postuniversitare de comunicare în domeniul sănătății, organizate de Facultatea de Comunicare și Relații Publice (SNSPA), cu înscrieri deschise pe toata durata anului universitar:

Comunicare interpersonală în domeniul sănătății
Comunicare cu mass media în domeniul sănătății
Comunicare managerială în sectorul medical
Comunicare în domeniul sănătății

 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE al candidatului va cuprinde:
• Fişa de înscriere la concursul de admitere (http://postuniversitar.snspa.ro/comunicare/home.php)
• Diploma de licenţă (sau echivalentă)
• Certificatul de naştere
• Buletinul / Cartea de identitate
• Certificatul de căsătorie sau certificatul de schimbare a numelui (după caz)
• Scrisoarea de motivaţie (350 de cuvinte)
• Curriculum vitae
• 4 fotografii color ¾
• un dosar plic

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR
Fişa de înscriere la concursul de admitere se completează online accesând site-ul www.comunicare.ro, butonul Admitere postuniversitar.
Fişa de înscriere, dovada plăţii taxei de studii, Diploma de licenţă (sau echivalentă), Certificatul de naştere, Buletinul / Cartea de identitate, Certificatul de căsătorie sau certificatul de schimbare a numelui (după caz), Scrisoarea de motivaţie (350 de cuvinte) şi CV-ul semnat şi datat vor fi trimise în format pdf la adresa de e-mail: postuniversitar@comunicare.ro.
Ulterior trimiterii lor pe e-mail, documentele vor fi aduse și în format fizic, după cum urmează:
• La data încperii primului curs, candidaţii vor prezenta la Secretariatul Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice, Sala 504, între orele 11-13, dosarul cu următoarele documente în original şi în copie: Diploma de licenţă/echivalentă, Certificatul de naştere, Buletinul / Cartea de identitate, Certificatul de căsătorie sau certificatul de schimbare a numelui (după caz) şi dovada plăţii taxei de studii. Documentele în original se înapoiază candidatului. De asemenea, cursanţii vor prezenta la secretariat Fişa de înscriere tipărită, completată şi semnată, pecum şi Contractul de studii tipărit pe ambele feţe, completat şi semnat.

Admiterea
Comisia de admitere evaluează scrisorea de motivaţie şi CV-ul, după care stabileşte nota la examenul de admitere pentru fiecare candidat. Nota minimă de admitere nu poate fi mai mică decât 5 (cinci).

Înmatricularea
În vederea înmatriculării cursanţilor declaraţi admişi, aceştia vor completa şi semna Contractul de studii. Înmatricularea se face pe baza deciziei rectorului, sub număr matricol unic.

TAXA DE STUDIU include:
• taxa de admitere
• taxa de înmatriculare
• taxa de şcolarizare
• taxa de certificare, 2.000 RON
Plata taxei se face în contul RO23BRDE445SV95462244450

PERSOANĂ DE CONTACT ȘI INFORMAȚII SUPLIMENTARE
Lect. univ. dr. Alina Duduciuc
alina.duduciuc@comunicare.ro