Printati aceasta pagina

Vasile Macoviciuc

 


Profesor universitar doctor

vasilemacoviciuc@yahoo.com

Descărcați CV [.pdf]

 

______________________________________________________________________________________________________

Vasile Macoviciuc este cadru didactic asociat la Facultatea de Comunicare și Relații Publice, licenţiat al Facultăţii de Filosofie, Secția de Filosofie generală, Universitatea Bucureşti(1973) și Doctor în Filosofie (1987). 

 • Repartizat ca Asist. stagiar [1973] la Catedra de Filosofie din Academia de Studii Economice din București, devine, prin concurs, Asist. univ. titular [1977], Lector univ. dr. [1990], Conf. univ. dr. [1993], Prof. univ. dr. [1999]. Senatul ASE i-a conferit titlul de Prof. emerit (ASE, 13.12.2017).
 • A predat cursuri de Filosofie, Filosofia culturii;  Logică;Epistemologie economică; Antropologie culturală, socială şi economică;  Etică în afaceri; Psihosociologia schimbării, iar la Master Psihosociologia comunicării.  Ca Prof. asociat, predă cursul de Filosofia comunicării la Facultatea de    Comunicare şi Relaţii Publice, SNSPA, Bucureşti [din anul 2000].
 • Este preocupat de autori, orientări și teme din filosofia contemporană, mai ales din perspectiva contribuțiilor la ontologia umanului. Semnificative în acest sens sunt volumele: Inițiere în filosofia contemporană [1999, 2000], Filosofia și experiența  sensului [2015]. A publicat studii în reviste de specialitate - "Revista de filosofie", "Revue Roumaine de Philosophie", "Cogito" , "Euromentor"  -, în volume colective apărute sub egida Academiei Române sau a unor instituții universitare, precum și eseuri, recenzii, articole pe teme de filosofie, cultură, artă în "Luceafărul", "Contemporanul", "Naţiunea", "Alternative", "Tribuna economică", "Zig-zag" ş.a.
 • A fost Directorul  Departamentului de Filosofie și Științe Socioumane [Catedră până în 2011] din ASE [1999-2015]. Director al Centrului de Cercetări al Departamentului de Filosofie și Științe Socioumane [2015-2017]. A urmat cursuri postuniversitare de Management Universitar (ASE, 2009) şi de Managementul Educaţiei la Distanţă (ASE, 2010).
 • ANOSR i-a acordat titlul de „Profesor Bologna”(2010).
 • Diploma de Excelenţă profesională „Virgil Madgearu”( ASE,  2006).
 • Cercetător asociat în cadrul Institutului de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”, Academia Română (din iulie 2010).
 • Membru în Consiliul editorial al revistei Cogito. Multidisciplinary Research Journal (din 2009)
 • Membru în Consiliul editorial al revistei Euromentor Journal. Studies about Education (din 2009).
 • Membru (editorial advisors) în Consiliul Ştiinţific al revistei Review of the Air Force Academy  (din 2007).
 • Membru al Societăţii Scriitorilor Bucovineni (din 2006).

______________________________________________________________________________________________________ 

Cursuri

 • Filosofia comunicării