Printati aceasta pagina

Alerte

feb 21, 2019

OPTIONALE UNIV. - sem II - REPARTIZAREA STUDENŢILOR PE GRUPES-a afișat Repartizarea studenților de la forma de învățământ universitar zi 2018-2019 pe grupe  la disciplinele opţionale din semestrul II în secțiunea STUDENTI->OPTIONALE.