Printati aceasta pagina

Alerte

mar 9, 2017

Noutăţi - Burse pentru semestrul al II-lea


Vă anunţăm că Regulamentul de acordare a burselor pentru semestrul II, 2016-2017, a fost modificat ca urmare a publicării Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor, ca urmare:

  • S-a prelungit perioada de depunere a cererilor şi dosarelor de bursă socială până la data de 22 martie 2017 inclusiv.
  • A fost modificat cuantumul burselor, conform anexei II din Regulament.
  • Pot depune dosar de bursă socială toţi studenţii integralişti care indeplinesc condiţiile prevăzute în anexa I din regulament. Salariul minim pe economie luat în calcul la analizarea dosarelor de bursă socială este 1450 lei brut, căruia îi corespunde 1065 lei net.
  • Se pot cumula bursele sociale cu bursele de merit, în cazul în care sunt indeplinite simultan condiţiile de acordare ale acestora.

IMPORTANT!!!

În atenţia tuturor studenţilor care solicită bursă pentru semestrul II

Studenţii care depun cereri de bursă pentru semestrul II şi nu au beneficiat de bursă în semestrul I, trebuie să completeze corect datele necesare pentru virarea burselor în acest formular.

Termen limită: 22 martie 2017

Atenţie!
Studenţii care în semstrul I au primit bursa într-un cont bancar care a ramas valabil nu mai completează acest formular. Bursele vor fi virate în conturile declarate în semestrul I.

În situaţii excepţionale legate de virarea burselor studenţii se pot prezenta la Serviciul Contabilitate, etajul II, cam. 208, sediul SNSPA, din str. Povernei, nr 6 sau pot transmite solicitarea pe adresa de email directia.economica@snspa.ro