MOBILITĂȚI ERASMUS+ 2021/2022

24.03.2022 - Selecția pentru mobilitățile de studiu aferente anului 2022/2023 se va deschide în data de 28.03.2022. (eveniment online - Erasmus Open Doors, ora 17.00). Consultați anunțul selecției aici

 

Prezentare generală

Mobilitățile de studiu presupun studierea timp de unul sau două semestre în cadrul unei universități partenere. La aceste mobilități se pot înscrie studenții din anii I, II și III nivel licență și anul I nivel masterat. Studenții din anul III se pot înscrie la selecție, însă aceștia vor concura doar pentru unul dintre locurile pentru masterat, cu condiția să fie admişi la unul din masteratele FCRP, în prima sesiune de admitere după ce au fost selecţaţi. Dacă un student din anul III obţine un stagiu de studiu prin programul Erasmus+, dar nu este admis la unul din masteratele FCRP, acesta va pierde locul şi nu va putea beneficia de stagiu.

Studenții de la doctorat pot participa la program indiferent de an, însă pot aplica numai pentru o mobilitate de cercetare la anumite universități. Pentru mai multe detalii, consultați pagina dedicată mobilităților pentru doctoranzi. 

Ce trebuie să știu înainte de selecție

La concurs pot participa studenţii FCRP din anul I, al II-lea, al III-lea (studii de licență) şi anul I master, învăţământ de zi. Dacă în dreptul universităţii partenere apare textul „doar pentru studenţii la .....”, atunci pentru acel stagiu pot aplica doar studenţii de la specializarea/programul respectiv. Studenţii din anul al III-lea pot candida doar pentru locurile de masterat, cu condiţia să fie admişi la unul dintre masteratele FCRP, începând cu anul academic următor.  Se pot înscrie la concurs și studenții din anul III de la alte facultăți din cadrul SNSPA. Studenții trebuie să cunoască limba în care se va derula mobilitatea.

Studenții sunt selectați în ordinea descrescătoare a notei de la interviu, în funcție de opțiunile din fișa de înscriere la concurs.

Cum se desfășoară procesul de selecție

Pentru o privire de ansamblu asupra etapelor de pregătire a dosarului urmăriți acest clip, iar pentru pașii de parcurs în timpul selecției - pe acesta.

Pentru mai multe informații despre câteva dintre universitățile partenere puteți consulta acest ghid. Atenție! Lista completă a universităților se actualizează în fiecare an și se găsește în anunțul selecției.

(1) Dosarul de concurs:

(2) În cadrul interviului, studenţii vor fi evaluaţi în funcţie de:

(3) Calendarul concursului

Selecția se organizează în fiecare an în lunile martie - aprilie iar calendarul concursului se anunță pe site cu o săptămână înainte de selecție.

Ce fac după ce am fost selectat/ă?

Finanțarea mobilității

Programul Erasmus+ oferă granturi de cofinanţare, ceea ce înseamnă că grantul Erasmus+ nu este suficient pentru acoperirea tuturor cheltuielilor. Studenţii care confirmă participarea la programul Erasmus+ trebuie să îşi poată finanţa perioada de studiu în străinătate din fonduri proprii. Grantul Erasmus+ pentru studiu se alocă 80% la începutul mobilității și 20% după validarea mobilității (la întoarcerea din mobilitate).

Validarea mobilității

La întoarcerea din mobilitate, studenții au obligația de a se prezenta la biroul Erasmus+ cu actele necesare validării mobilității Erasmus+. Validarea stagiului presupune verificarea dosarului studentului de către coordonatorul academic în prezența studentului și realizarea catalogului de recunoaștere academică a perioadei studiate la universitatea parteneră.

Actele necesare validării mobilității de studiu sunt:

Atenție! Toate cursurile cu creditele corespunzătoare care apar în Transcript of Records trebuie să fi fost aprobate înainte în Learning Agreement sau Changes to Learning Agreement.

Atenție! Learning Agreement, Changes to Learning Agreement, Transcript of Records și Certificate of Stay trebuie să fie semnate și ștampilate de către universitatea parteneră.

Dacă toate actele sunt corecte și complete, se poate face catalogul de recunoaștere academică a studiilor.

Recunoașterea academică a studiilor

Toate cursurile și creditele corespunzătoare acestora aprobate de către SNSPA în Learning Agreement și Changes to Learning Agreement vor fi recunoscute. Transferul acestora în catalogul studentului de la SNSPA se face în baza OM 3223/8.02.2012.

Fiecare student trebuie să aibă 30 de credite pe semestru. În cazul în care în urma mobilității Erasmus+ studentul are mai puțin de 30 de credite pe semestru, acesta va susține unul sau mai multe examene la întoarcerea în țară la materiile corespunzătoare semestrului respectiv.

Prelungirea mobilității

Studenții care sunt selectați pe primul semestru au posibilitatea de a solicita, după începerea mobilității și doar cu acordul partenerului, prelungirea stagiului și pe al doilea semestru. Cererile de prelungire sunt centralizate de către SNSPA în luna ianuarie și depuse la ANPCDEFP. În funcție de fondurile disponibile, Agenția aprobă cererile de suplimentare a fondurilor total sau parțial. 

Pentru mai multe informații accesați site-ul http://erasmus.snspa.ro/