Rezultatele examenului de admitere la Masteratele cu frecvenţă redusă (IFR) - click aici.

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR ADMIŞI LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTER FORMA IFR
 

Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în sesiunea iulie la studii universitare de MASTER, forma de învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR), se face în perioada 31 iulie - 1 august 2019. Pentru înmatriculare este necesară achitarea taxei de înmatriculare (100 RON) şi a primei rate din taxa de şcolarizare (1200 RON pentru masteratele MCRP, MRU, MCA şi 1300 RON pentru masteratul MPI).

Taxele se pot achita astfel:

a) la orice sucursală BRD din Bucureşti şi din ţară;

b) prin ordin de plată de la orice bancă în contul facultăţii deschis la BRD;

CONT SNSPA-FCRP: RO 08 BRDE 445 SV 1300 4784 450

Candidatul declarat admis are obligaţia ca în perioada 31 iulie - 1 august 2019 să depună la Secretariatele IFR din Bucureşti copii după chitanţele de achitare a taxei de înmatriculare, respectiv de şcolarizare şi să semneze contractul de şcolarizare.

Candidatul declarat admis în sesiunea iulie 2019 care nu se înmatriculează până la data de 1 august 2019 pierde locul pentru care a fost declarat admis.

În situaţii de medii egale pe ultimul loc, candidaţii respectivi vor fi departajaţi după media obţinută la examenul de licentă.

Retragerea dosarelor pentru candidaţii care nu au fost admişi se face în perioada 31 iulie - 1 august 2019, pe baza B.I./C.I. După data de 1 august a.c. dosarele candidaţilor se arhivează şi nu mai pot fi ridicate din secretariat.