La programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă se pot înscrie absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă acesteia, indiferent de anul în care au obţinut diploma respectivă.

Următoarea serie a programului va avea loc în toamna anului 2018. 

Detalii despre înscriere și admitere vor fi disponibile în următoarea perioadă. 

Dosarul candidatului va cuprinde:

 

Finalizarea studiilor

Studiile programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă se încheie prin susţinerea examenului final care, odată absolvit, permite acordarea certificatului de atestare a competenţelor. Certificatul de atestare a competenţelor profesionale este însoţit de un supliment descriptiv care conţine situaţia şcolară, durata în ore a programului, numărul de credite transferabile acumulate, calificarea universitară care a stat la baza dezvoltării programului şi competenţele vizate de programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă. Certificatul de atestare a competenţelor profesionale şi suplimentul descriptiv se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi se gestionează potrivit reglementărilor referitoare la actele de studii. În vederea eliberării Certificatului de atestare a competenţelor este necesară depunerea unui dosar cu următoarele acte legalizate: Diploma de licenţă/echivalentă, Certificatul de naştere, Certificatul de căsătorie sau certificatul de schimbare a numelui (după caz) şi copia Buletinului / Cărţii de identitate.