iul 17, 2020

Rezultatele admiterii la studii universitare de licență 2020


Facultatea de Comunicare și Relații Publice anunță rezultatele admiterii online la studii universitare de licență

Lista candidaților admiși la programele de licență Comunicare și Relații Publice, Publicitate și Communication and Emerging Media aici.

Înmatricularea candidaților admiși la SNSPA-FCRP

În perioada 17 – 23 iulie 2020, ora 12:00, toți candidații declarați admiși pe locurile de la buget sau taxă din cadrul FCRP vor confirma online, în contul deschis pe platforma de admitere, locul la programul de studii la care au fost declaraţi admiși.

Candidații declarați admiși pe locurile de la buget vor confirma online și vor depune, în perioada 18 – 21 iulie 2020, la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A), Diploma de Bacalaureat, în original. Candidații vor primi o adeverință care să ateste depunerea Diplomei de Bacalaureat, în original, la SNSPA. Pentru a evita supraaglomerarea din curtea universității și pentru a respecta măsurile de prevenție impuse de pandemia generată de noul coronavirus, candidații vor veni la sediul SNSPA, din Bd. Expoziției, nr. 30 A, conform programării anunţate, respectând regulile impuse de organizatori, respectiv măsurile de distanțare fizică și folosirea măștilor de protecție.

Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă vor confirma online locul la programul de studii la care au fost declaraţi admiși, în perioada 17 – 23 iulie 2020, ora 12:00, în contul deschis pe platforma de admitere.

În cazul vacantării locurilor de la buget, în perioada 22 – 24 iulie 2020 candidaţii din listele cu taxă, care pot ocupa un loc la buget, vor fi contactați de secretariatul FCRP în vederea confirmării şi înmatriculării.

În cazul în care, în perioada menționată, respectiv 17-23 iulie 2020, ora 12:00, un candidat declarat admis nu a confirmat online locul și/sau nu a depus Diploma de Bacalaureat în original, la sediul SNSPA, (numai în cazul candidaților admiși pe locurile la buget) va pierde locul obţinut.

În perioada 17 – 21 iulie 2020, candidații afișați în “lista candidaţilor care pot ocupa un loc cu taxă” pot solicita, completând online un formular, ocuparea unui loc cu TAXĂ rămas vacant, urmând ca în perioada 22 – 24 iulie 2020 să fie contactați de secretariatul FCRP în vederea înmatriculării. Formularul pentru candidații preînscriși la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice aici.

În cazul în care, în perioada menționată, 17-21 iulie 2020, candidații afișați în această lista nu au solicitat online ocuparea unui loc vacant la taxă sau după ce au fost anunțați de secretariatuș FCRP, nu au confirmat locul (în perioada 23 – 24 iulie 2020), vor pierde acest loc.

Ce trebuie să fac dacă am fost admis(ă) pe un loc la buget?

A. Confirmă online locul, în contul tău de candidat(ă), deschis pe platforma de admitere

În perioada 17 – 23 iulie 2020, ora 12:00, toți candidații declarați admiși pe locuri de la buget vor confirma online locul la programul de studii la care au fost admiși.

Pentru a confirma online locul pe care ai fost admis(ă):

Pasul 1: Încarcă Formularul de confirmare a locului de studii ocupat în urma concursului de admitere la SNSPA, completat, semnat și scanat/fotografiat. Îl poți descarcă de aici.

Pasul 2: Încarcă dovada de plată pentru taxa de înmatriculare – în valoare de 100 de lei

Toți candidații declarați admiși pe locuri de la buget vor achita taxa de înmatriculare, în contul facultății la care au fost admiși. Detalii legate de detaliile plății și conturile bancare ale facultăților, aici.

Pasul 3: Încarcă contractul de studii

Contractul de studii, în format electronic pentru Faculatatea de Comunicare și Relații Publice  poate fi descărcat de aici. Încarcă contractul completat, semnat și scanat/fotografiat.

Atenție! În cazul în care, în perioada menționată 17-23 iulie 2020, ora 12:00, un candidat admis nu a încărcat online toate documentele, va pierde locul pe care a fost declarat admis.

 B. Depune Diploma de Bacalaureat – în original, la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A)

În perioada 18-21 iulie 2020, candidații admiși pe locuri de buget vor depune la sediul SNSPA (Bd. Expoziției nr. 30A) doar Diploma de Bacalaureat, în original. Candidații vor primi o adeverință care să ateste depunerea diplomei de bacalaureat, în original, la SNSPA.

Atenție! Pentru a evita supraaglomerarea din curtea universității și pentru a respecta măsurile de prevenție impuse de pandemia generată de noul coronavirus, candidații vor veni la sediul SNSPA, din Bd. Expoziției, nr. 30 A, conform acestei programări, respectând regulile impuse de organizatori, respectiv măsurile de distanțare fizică și folosirea măștilor de protecție.

În cazul în care, în perioada menționată, 18-21 iulie 2020, un candidat admis pe locurile la buget nu a depus Diploma de bacalaureat în original, la sediul SNSPA, conform programării afișate, va pierde locul pe care a fost declarat admis.

 

Vezi toate alertele