mar 18, 2020

Accesul studentilor din an suplimentar la platforma resurse.snspa.ro


Studentii din an suplimentar la universitar sau masterat, invatamant zi sunt rugati sa trimita un email la adresa mvonica@comunicare.ro pentru a primi datele de acces pentru platforma online  resurse.snspa.ro.   
Va rugam sa precizati:
- in Subject: student zi an suplimantar 
- in textul mailului: nume si prenume, tip de invatamant (univ/master), specializare si
care sunt restantele din acest semestru la care trebuie sa participati pe platforma (an si disciplina).
 
Exemplu: Ionescu Ion, universitar comunicare
               restante: anul 2 - Istoria mass-media; anul 3 - Managementul resurselor umane.
  
    
 
 

Vezi toate alertele