dec 15, 2017

Conferința internațională Semiosis in Communication: Differences and Similarities 2018 Call for Papers


În perioada 14-16 iunie 2018, Facultatea de Comunicare și Relații Publice din cadrul SNSPA, în parteneriat cu Centrul de Studii Semiotice din Europa de Sud-Est (SEECSS) alNew Bulgarian University (NBU) din Sofia, Bulgaria, Laboratorul de Cercetare de Semiotică și Comunicare Vizualăal Universității Tehnologice din Cipru, sub auspiciile Asociației Internaționale de Studii Semiotice (IASS-IAS), organizează a doua ediție a conferinței internaționale Semiosis in Communication: Differences and Similarities.

Conferința va aborda rolul semiozei în comunicare. Într-o lume a comunicării globale, în care viața fiecăruia dintre noi depinde tot mai mult de semne, limbă și comunicare, investigarea operațiilor de construcție a semnificației în diferite situații de comunicare capătă tot mai multă relevanță. Instrumentele semioticii ne apropie de înțelegerea unor fenomene comunicaționale, altfel greu de abordat și descifrat. Obiecte de cunoaștere interdisciplinare par excellence, semiotica și comunicarea sunt modalităţi complementare de cunoaștere a lumii, a “jocului cel mare” (Solomon Marcus). Un obiectiv important al Conferinței internaţionale Semioză în Comunicare: Diferențe și Similarități este acela de a sublinia importanța interogărilor de tip semiotic în științele comunicării. Din această perspectivă, temele investigate în cadrul conferinței sunt deosebit de eficiente pentru înțelegerea relației dintre semioză și comunicare.

Keynotespeakers confirmați pentru a doua ediție a conferinței Semioză în Comunicare: Diferențe și Similaritățisunt:

Call for papers, aici.

Mai multe detalii despre conferinţă sunt disponibile pe site-ul conferinţei.

Vezi toate ştirile